Ansøgning til ungdomsuddannelse senest 1. marts
Uanset hvilken ungdomsuddannelse, eleverne ønsker at søge, er deadline for at ansøge 1. marts 2023 på Optagelse.dk. På ug.dk findes information om processen for henholdsvis gymnasial uddannelse og erhvervsuddannelse i både 9. og 10. klasse.

Ny elevfordelingsmodel på de gymnasiale uddannelser
Som følge af elevfordelingsaftalen til de gymnasiale uddannelser vil eleverne, som noget nyt, søge optagelse enten i en fordelingszone eller en afstandszone. Storkøbenhavn, Odense og Århus er fordelingszoner, resten af landet er afstandszoner. I en fordelingszone er det både forældrenes indtægt og elevens transporttid, der har betydning for, hvilken uddannelsesinstitution eleverne kan blive optaget på. I en afstandszone er det alene transporttiden, der har betydning for optagelsen. Læs mere på ug.dk.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) for 8., 9. og 10. klasse
Frister for resten af skoleåret 2022/23:
Senest 21. maj 2023 for 9. og 10. klasse.
Senest 15. juni 2023 for 8. klasse

Vær opmærksom på, at elever, som efter 9. klasse har retskrav på optagelse til en gymnasial uddannelse, stadig skal uddannelsesparathedsvurderes i 10. klasse, også selvom der er tale om et skoleår uden prøver.