Børne- og Undervisningsministeriet har i november 2022 udgivet en ny vejledning, der beskriver processerne ved vurdering af uddannelsesparathed, og hvem der har ansvar for hvilke opgaver. Med vejledningen følger et nyt bilag med eksempler på, hvordan man kan udforme de skriftlige meddelelser om UPV’en til elever og forældre.
Læs UPV-vejledning og bilaget nederst på denne side