Kursus for den erfarne vejleder – ændring!
På grund af manglende tilmeldinger til det planlagte nye kursus i foråret 2023 ændrer vi konceptet og udskyder kurset til foråret 2024. Nærmere information følger.

Basiskursus for nye vejledere
Da der har været venteliste til basiskurset for nye efterskolevejledere, udbydes et ekstra kursus i foråret 2023. Kurset er opdelt i to internater og foregår på Den frie Lærerskole på følgende tidspunkt: 8. - 10. marts samt 1. - 3. maj 2023. Mellem de to internater arbejder deltagerne med et vejledningsprojekt og en interviewopgave med henblik på at udvikle vejledningstilbuddet på deltagerens egen skole.

Læs mere om basiskurset og tilmeld jer her.
NB: Tilmeldingsfrist 15. januar 2023!