Som bekendt har der været en del ændringer i deadlines og frister på Optagelse.dk i dette skoleår. Det skyldes både, at der er designet et nyt Optagelse.dk, og at aftalen om fordeling af gymnasieelever blev ændret i forbindelse med regeringsskiftet. Sidste frist for at signere ansøgninger på Optagelse.dk er i år 13. marts. Det gælder både for elever og forældre.