Læsevejlederkurset er opdelt i 3 moduler, der samlet kvalificerer deltagerne til at forestå de mange elementer i en læsevejledning. Kurset dækker alle aspekter af elevernes skriftsproglige færdigheder.
 
Der arbejdes med afdækning og tolkning af resultaterne i forbindelse med rådgivning og vejledning. Kursisterne opstiller skriftsproglige mål og tilrettelægger undervisning med udgangspunkt i de enkelte elever og i den samlede elevgruppe. Dette gælder både i faget dansk og i andre fag, der kræver læsning og skrivning.
Læsevejlederkurset tilrettelægges dels som oplæg med fælles gennemgang og diskussioner, dels med praktiske øvelser og plads til faglig fordybelse.
 
Formål
At give deltagerne på kurset færdighederne til at varetage funktionen som læsevejleder på deres skole.
Herunder muligheden for at de kan teste eleverne, og redskaberne til at kollega-vejlede.
 
Indhold
Deltagelse på alle 3 moduler udløser et kursusbevis, så man har “papir på”, at man er læsevejleder.
MODUL I omhandler almen læse- og skriveundervisning og den regelmæssige afdækning af elevernes færdigheder i læsning, skrivning og stavning.
MODUL II omhandler afdækning, undervisning og inklusion af elever med massive læse- og stavevanskeligheder, herunder brug af kompenserende læse- og skriveteknologi.
MODUL III omhandler vejledning og rådgivning med udgangspunkt i egen praksis.
 
Målgruppe
Kurset henvender sig til dansklærere, læsevejledere og andre med interesse for læsevejledningen på skoler.
 
Ekstra information
2024-2025
Modul 1: 16. - 18. september 2024
Modul 2: 26. - 28. november 2024
Modul 3: 2. - 4. april 2025
 
Pris kr. 15.950 + moms
Praktiske informationer
  • 16. september 2024 - 18. september 2024
  • 15.950kr.
  • Balle Kursus og Læring, Ballevej 57 C, 7182, Bredsten
  • Tilmeldingsfrist: 15. september 2024