• Antal

  132 elever

 • Skoletype

 • Klassetrin

  9, 10

 • Landsdel

  Jylland

 • Tilføj til Mine skoler
Tilføj til Mine skoler

Om skolen

På Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole tilbyder vi en hverdag, hvor boglig undervisning, linjefag og gymnastik samt fællesskabet er prioriteret meget højt. I et trygt og forpligtende fællesskab giver vi mulighed for at den enkelte kan udvikle sig fagligt og socialt.

Skolens værdigrundlag
Gennem inspiration, motivation samt niveaudeling i de boglige fag sikrer vi den enkelte elev den bedste indlæring. I fagene gymnastik og idræt udvikler eleverne en sund krop - og sammen med undervisningen i de boglige og de praktisk-musiske fag skabes det hele menneske.
I en atmosfære af tryghed og gensidig respekt vil vi lade begreber som næstekærlighed, tillid, tolerance og ærlighed være bærende i skolearbejdet og samværet med eleverne.

Skolens undervisning
Der tilbydes undervisning til unge i alderen 14 til 18 år. 

På Bramming Gymnastik- og  Idrætsefterskole vægter vi et højt fagligt niveau i alle skolens fag.

Eleverne i 9. årgang aflægger samme prøver som i folkeskolen - FP9.

10 årgang aflægger ikke de ministerielle prøver og arbejder målrettet med kursusuger, projektarbejde og afslutter skoleåret med en individuel opgave, som bliver bedømt af såvel eksterne som interne lærere. Læs mere her: www.bgi-e.dk

Vi er ikke nogen specialefterskole og kan derfor ikke modtage elever med massive sociale eller faglige problemer. Vi kan i begrænset omfang tilbyde faglig støtte i undervisningen. Dette kræver henvendelse på forhånd og udtalelse fra PPR i elevens hjemkommune. 

Hver aften er der stilletime, dvs. en lille time til stilhed og lektielæsning.

Fag i 9. årgang:
Obligatoriske fag: dansk, matematik, engelsk, geografi, biologi, fysik, historie, samfundsfag, kristendomskundskab, fortælletime og gymnastik.

Tilbudsfag: tysk

Valgfag: E-sport (Fortnite), spring, rytmisk gymnastik, håndbold, volleyball, tekstil,billedkunst, motocross, musik, boys-/girls Corner. Hertil kan komme nye spændende valgfag. 

Fag i 10. årgang:
Obligatoriske fag: dansk, matematik, engelsk, fortælletime, gymnastik
Herudover tilbydes mange forskellige andre boglige fag i kursusugerne. 

Valgfag: e-sport (Fortnite), spring, rytmisk gymnastik, håndbold, volleyball, tekstil,billedkunst, motocross, musik, boys-/girls Corner. Hertil kan komme nye spændende valgfag. 

For alle elever er det obligatorisk at deltage i fællesarrangementer, emneuger, emnedage, lejrskole, erhvervsvejledning.  Eleverne på skolen deltager i mange stævner sammen med andre efterskoler.

Linjefag:
Vi tilbyder følgende linjefag: håndbold, e-sport, spring, rytme og fodbold. Linjefag har eleverne 3 gange om ugen.

Skolen deltager i diverse turneringer, stævner, kampe og opvisninger.

Skolens faciliteter
Eleverne bor på ni elevfløje. Værelserne er til 2 personer og to værelser udgør tilsammen et ”hak” med bad og toilet. Hver fløj har sit eget tekøkken samt opholdsstue med farve-tv. Til skolens idrætsfaciliteter hører bla. en helt ny kunstgræsbane, standhåndboldbane samt 3 idrætshaller, heraf er den ene en  springhal med stortrampoliner og springgrave. Efterskolen har trådløst netværk og computer og brugen af internet indgår naturligt i dagligdagen.

Læs mere
Se videoer
Se videoer
Se videoer

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
 • Fodboldlinje
 • Gymnastik
 • Gymnastiklinje
 • Rytmisk gymnastik
 • Springgymnastik
 • Håndboldlinje
 • eSportlinje
Omkring 3 timer om ugen
Mindre end 3 timer om ugen
 • Biologi
 • Dansk som andetsprog
 • eSport
 • eSportlinje
 • Fodbold
 • Fodboldlinje
 • Fysik
 • Geografi
 • Gymnastik
 • Gymnastiklinje
 • Håndarbejde
 • Håndbold
 • Håndboldlinje
 • Historie
 • Hjemkundskab
 • Kemi
 • Kristendomskundskab
 • Motocross
 • Niveaudelt boglig undervisning
 • Rytmisk gymnastik
 • Samfundsfag
 • Sammenspil - rytmisk
 • Springgymnastik
 • Tysk
 • Volley - beach
 • Volleyball
Kontakt
Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole

Gabelsvej 12

6740 Bramming

Kirsten Tygesen

Forstander

Lars Ravnholt

Bestyrelsesformand

Jacob Lauritzen

Pædagogisk afd.leder