Pr. 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Det medfører en række ændringer, som vi løbende vil orientere om i Administrativt Nyt.

Denne artikel indeholder en oversigt over datoer og frister, som skolerne skal være opmærksomme på i forbindelse med indefrysning af feriepenge og indbetaling af feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler for indefrysningsåret (1. september 2019 til 31. august 2020.)

billede