Af Louise Wethke Buch

Hvorfor valgte du at stille op til Efterskolernes bestyrelse?
"Fordi jeg grundlæggende brænder for skoleformen og den dannelse, der foregår på efterskoler. Dannelsen er ekstra vigtig i en tid, hvor unge konstant er eksponeret på sociale medier, som kan skabe et pres for at skulle præstere. Efterskolen kan være et slags refugie for de unge, hvor de har mulighed for at engagere sig og udvikle sig i et nærværende fællesskab. Ude på efterskolerne har vi hver især en fantastisk frihed til at drive den efterskole, vi ønsker, og det gør, at vi både kan inspirere, lære af, hjælpe og puffe til hinanden. Vi kan slet ikke undvære hinanden. Jeg synes også, at Efterskolernes bestyrelse skal afspejle efterskolernes mangfoldighed, så jeg stiller min viden om special- og ordblindeefterskoler til rådighed for foreningen. Når det er sagt, går jeg naturligvis ind i bestyrelsesarbejdet på alle efterskolers vegne."

Hvad brænder du særligt for?
"Jeg synes, at alle unge skal have mulighed for at komme på efterskole uanset baggrund, og at vi som skoleform skal være med til at løfte de unge, som er sårbare og har svært ved at følge med. Det kræver bæredygtige økonomiske rammer, så det reelt er en mulighed for alle unge, også for de elever, der modtager specialundervisning. Det er også vigtigt for mig, at vi holder fokus på, at vi er en skoleform for 14-18-årige. Derfor skal vi tage det ansvar på os og løfte opgaven ved at styrke 9. klasse på efterskoler. Et efterskoleophold kan både gavne de elever, der er fagligt dygtige og går videre på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, men også de elever, der brug for et fagligt løft for at blive bedre rustet til en ungdomsuddannelse."

Hvad har været din vej ind i efterskoleverdenen?
"Jeg har faktisk aldrig selv gået på efterskole. Jeg valgte at tage på udveksling i Schweiz i stedet for. Men jeg er vokset op på landet, og både min mor og mine mostre har gået på efterskole og højskole, og foreningslivet og frivilligheden har altid fyldt i min opvækst og ungdom. Da jeg gik på seminaret, var jeg i praktik på Gunslevholm Idrætsefterskole, og der fik jeg efterskoletanken og -ånden ind under huden. Som nyansat lærer var jeg med til at starte Sofie Rifbjerg Efterskole op. Jeg startede i sommerferien, hvor skolen ikke var bygget færdig endnu, og vi måtte alle tage ansvar og finde pionerånden frem for at gøre skolen klar til de første elever. Jeg var landet et sted, hvor mit arbejdsliv og mine interesser hang sammen, hvor man kunne danne unge mennesker og give dem mulighederne for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Det var også på Sofie Rifbjerg Efterskole, som er en specialefterskole, at jeg første gang stiftede bekendtskab med den elevgruppe, jeg stadig arbejder med i dag. Elevgruppen brændte sig fast i mig, for de fortjener om nogen at få oplevelsen af at være en del af et fællesskab og vide, at der er brug for dem, og at de kan slå til. Jeg synes, det er helt unikt, at man kan gøre en forskel hver eneste dag for de elever. Os, der kan det, har også en forpligtelse til at gøre det." 

Hvilken oplevelse fra dit efterskoleliv har gjort størst indtryk på dig?
"Vi havde engang en elev med aspergers syndrom på Waldemarsbo Efterskole, som et par dage inden, han stoppede, sagde: 'Jeg er blevet socialt afhængig'. Han havde fået redskaberne til at finde ud af, hvordan han kunne føle sig tilpas på trods af sine sociale udfordringer. Det var virkelig en bekræftelse i, hvor vigtigt det er for den gruppe unge at føle, de hører til i et fællesskab. De fleste elever hos os går der i to år, så vi lærer dem rigtig godt at kende. Det er helt utroligt at se den personlige, sociale og faglige udvikling, de gennemgår, og hvordan deres selvværd og selvtillid gradvist er vokset, fra de kommer ind ad døren, til de flyver afsted igen. De har mærket, at der er brug for dem og har været i et ungdomsmiljø, hvor de har været i øjenhøjde med hinanden."

Hvordan håber du, at du kommer til at sætte dit aftryk på arbejdet i Efterskolernes bestyrelse det næste år?
"Jeg håber at kunne bidrage til at sikre og udvikle skoleformen, så vi står stærkere i den politiske debat. Jeg håber også, jeg kan være med til at styrke den politiske vilje til at arbejde med de unges dannelse, så vi som skoleform kan bidrage til et sammenhængende samfund, som er baseret på bæredygtige værdier. Lige nu optager det mig, at der skal gøres noget ved loftet på specialundervisningstaksterne. Jeg ved, der er en del medlemmer, der også synes, det er et vigtigt fokusområde. Jeg håber også, jeg er en stemme for de medlemmer, der også synes, det er vigtigt, at vi stadig er en skoleform for 14-18-årige. På den måde er det vigtigt, vi er bredt repræsenteret i bestyrelsen. Vi arbejder alle med hver vores områder og interesser, men vi arbejder alle den samme vej og mod vores fælles visioner. Og det skal vi også."
Tine Kjøller. Foto: Trine Bukh

Blå bog

  • Tine Engell Kjøller, 54 år
  • Er født og opvokset på Bornholm
  • Musik, sang og konkurrenceridning fyldte hele hendes barndom og ungdom, og musik og sang er stadig en vigtig del af hendes hverdag
  • Blev uddannet lærer fra Vordingborg Statsseminarium i 1992 og har efterfølgende taget flere lederuddannelser, en coachuddannelse og diplom i ledelse
  • Var med til at starte Sofie Rifbjerg Efterskole op i 1992 og har efterfølgende været lærer på Efterskolen Østergaard fra 1994-2003 og Kalvehave Folkeskole og -Kulturskole i 2001-2002
  • Blev viceforstander på Waldemarsbo Efterskole i 2003 og har været forstander siden 2011
  • Har siddet i bestyrelsen på en STU i en længere årrække og har siden 2016 og indtil for nylig været medlem af Efterskolernes regionsudvalg for Sjællandske Region
  • Har været medlem af Efterskolernes bestyrelse siden maj 2021
  • Bor i Præstø med sin mand og har tre børn og to bonusbørn mellem 23 og 27 år, der alle er flyttet hjemmefra
  • Bruger fritiden på løbeture, sang i et rytmisk a cappella-kor og i sit sommerhus på Bornholm

Foto: Trine Bukh

Efterskolernes bestyrelse. Foto: Lars Krabbe

Lær Efterskolernes bestyrelse at kende

På Efterskolernes generalforsamling 5. marts 2022 fik Efterskolerne ny bestyrelse. I en artikelserie går vi tæt på hvert bestyrelsesmedlem og spørger, hvem de er, og hvad der driver dem i bestyrelsesarbejdet. Tine Engell Kjøller er nummer tre i serien efter Pia Nørmølle Andreasen og Peter Munk Povlsen. Næste gang kan du læse et interview med Kathrine Svane.

Foto: Lars Krabbe