Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 14. maj 2024

Tilføjet: 17. april 2024

Kontakt

Egmont Højskolen
Villavej 25, Hou
8300 Odder

 

Forstander Søren Møllgaard Kristensen,sm@egmont-hs.dk / 6130 5418

 

Besøg skolens hjemmeside

På Egmont Højskolen søger vi et menneske med indgående forudsætninger for at kigge på tal og med lysten til at arbejde med og inkludere menneskelig forskellighed i et spændende, mangfoldigt og alsidigt højskoleliv.
Skolens økonomi er i løbet af de seneste år vokset mærkbart og blevet mere kompleks, så vi har brug for ekstra økonomiske kræfter i skolens øverste ledelse.

Egmont Højskolen er en almen folkehøjskole, hvor vi vægter samspillet mellem mennesker med vidt forskellige forudsætninger, muligheder og livsvilkår, og vi har et helt særligt ansvar over for mennesker med funktionsnedsættelse og handicap.
På vores lange semesterkurser er der 215 elever, hvor 85 af eleverne har en funktionsnedsættelse, og hvor de resterende 130 elever ikke har. På vores korte kurser hen over sommerperioden har vi ca. 700 kursister i alle aldre og funktionsvariationer. Hele højskolens virke bygger på ligeværdighed, myndighed og solidaritet.

På Egmont højskolen har vi 130 engagerede medarbejdere, der spænder over højskolelærere, hjælpelærere, køkkenpersonale, hjemmehjælpsafdeling, pedeller og administration & IT, som alle er levende optaget at skabe de bedst mulige rammer for elevernes højskoleophold og udvikling i et tværgående og meningsfuldt samarbejde.

Du vil i rollen som økonomichef komme til at indgå i den øverste ledelse sammen med forstander og viceforstander i tæt samarbejde med primært afdelingsledere og den øvrige administration, men også øvrige medarbejdere, hvor et tillidsfuldt og loyalt samspil og samarbejde er en forudsætning.

Dine primære ansvars- og arbejdsområder vil som udgangspunkt være:

 • Ansvar for udfærdigelse af budget, regnskabsaflæggelse, månedlige opfølgninger til ledelse, afdelingsledere og bestyrelse, herunder fremskrivning, prognoser og overblik over fremtidig drift og muligheder.
 • Ansvar for momsstrategi, indkøbsaftaler og forsikringsaftaler
 • Ansvar for anlægsbudgetter og økonomistyring af byggerier.
 • Medansvarlig i økonomisk afrapportering til fonde, samt fondsøkonomiske anliggender
 • Medansvarlig for udvikling af forretningsområder fx. på Egmont Vestergaard, værftet og andre arrangementer i huset samt prissættelsen heraf.
 • Medansvarlig for at udvikle et bæredygtighedsregnskab i fremtiden med flere bundlinjer.
 • Ansvarlig for kommunikation i forhold til juridiske emner og sager med styrelser, ministerier og faglige organisationer og medansvarlig for udarbejdelse af ansættelseskontrakter og HR-området.

Vi prioriterer, at du har følgende faglige og personlige kompetencer:

 • Indgående kendskab til tal og økonomi formentlig gennem en relevant uddannelse indenfor økonomi, finans eller revision.
 • Erfaring med eller kendskab til højskoleområdet eller de frie skoleformer og gerne kendskab til og forståelse for handicapområdet og inkluderende fællesskaber.
 • En stærk helhedsforståelse for den samlede organisation og et godt blik for sammenhænge mellem undervisning, kostskoleliv, økonomi og organisering.
 • En solid evne og lyst til at samarbejde på alle niveauer i højskolelivet.
 • En tillidsvækkende tilgang til mennesker omkring dig og en lyst til at bidrage til at skabe mening på mange niveauer i en mangfoldig højskolehverdag.

Vi ønsker at besætte stillingen pr. 15/8 - 2024 eller pr. 1/9 - 2024

Ansættelse sker i henhold til funktionærlovens bestemmelser. Lønnen aftales med afsæt i højskolernes løntabel på niveauet for viceforstandere - ffd.dk/administration
(jvf. Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærer ved folkehøjskoler, BEK nr 140 af 10/02/2016

Ansøgninger sendes til mail@egmont-hs.dk senest tirsdag d. 14/5 - 2024. Samtaler med udvalgte kandidater forventes at foregå mellem d. 21-29/5 - 2024

Specifikke spørgsmål vedr. stillingen kan pr. mail stilles til forstander Søren Møllgaard Kristensen på sm@egmont-hs.dk eller på tlf.: 61305418

Læs mere om højskolen på: www.egmont-hs.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.
Egmont Højskolen
Villavej 25, Hou
8300 Odder