Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 3. maj 2024

Tilføjet: 16. april 2024

Adresse

Onsild Idrætsefterskole

Præstemarken 7

Sdr Onsild

9500 Hobro

Kontakt

Forstander Jesper Kristensen, 4047 6866

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Vi har 2 stillinger ledige fra 1/8-2024

Stilling 1 er en orlovsstilling fra 1. august 2024 frem til 30.juni 2025.

Stilling 2 er fastansættelse fra 1. august 2024

Derfor søger vi 2 nye ansatte, som kan undervise i flere af følgende fag:

Boglige fag: Dansk, engelsk, tysk, fysik, naturfag 9.kl. og støttelærer i diverse fag.

Idrætsfag: Håndbold, badminton, floorball, fysisk træning, crossfit og støttelærer i diverse fag.

Øvrige områder, vi ønsker besat er ”PR og medier”. Det er både et fag vi udbyder til vores elever, men vi ønsker også, at du kan varetage vores markedsføring og SoMe-arbejde. Du skal i den forbindelse have erfaring med foto og film, både at tage de gode billeder eller film og efterfølgende at redigere dem, så de kan anvendes på alle vores digitale platforme.

Ansøgere skal både kunne byde ind med såvel boglige som idrætslige fag og være klar til at føre til prøve i de boglige fag. Kan du bidrage med nye tiltag på det idrætsfaglige område, er vi åbne overfor det.

I dagligdagen arbejder vi med niveauopdelt undervisning i 9. og 10. kl. og vi har en forventning om, at du kan undervise både vores stærkeste, såvel som vores mest udfordrede elever i dine fag. Du vil indgå i teams, hvor der vil være rig mulighed for faglig sparring med dine kollegaer.

I skolens udbud af idrætslige fokusfag kan du se dig selv udvikle og undervise i de sportsgrene, du brænder for. Du vil også skulle arrangere kampe med omkringliggende klubber og efterskoler til glæde for vores elever.

Til opgaven som efterskolelærer hører lejrskoler, arrangementer, særlige uger, weekendtilsyn og aften/sovetilsyn.

Du skal kunne se dig selv i rollen som kompetent og motiveret kontaktlærer, der prioriterer relationsarbejdet. Kontaktlæreren er den primære voksne i forhold til elevens trivsel på skolen og også den væsentligste forbindelse mellem skolen og elevens forældre.

Onsild Idrætsefterskole er en almen idrætsefterskole med 22 ansatte. Vi bor 6 km uden for Hobro, tæt på motorvejen, med gode faciliteter. Vi har et fyldt elevhold med 110 elever og vi har venteliste til de næste 3 årgange i 24/25, 25/26 og 26/27. Vi har en god og stabil økonomi.

I undervisning og samværet med eleverne lægger vi stor vægt på at skabe et trygt og udviklende lærings- og dannelsesmiljø. Det er vigtigt, at du som vores kommende kollega har et godt humør og har lyst til at engagere dig i livet på skolen og dermed positivt medvirke til at fremme dette miljø.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skolen på tlf. 9854 4433 eller til forstander Jesper Kristensen på mobil 4047 6866.

Det er muligt at lave aftale om at komme og besøge vores efterskole, hvis det skulle have interesse.

Søg desuden oplysninger om skolen på www.onsild.dk

Ansøgningsfrist er fredag d. 3. maj 2024 kl. 12.00.

Samtaler er tirsdag den 7.maj 2024
.

Ansættelserne sker efter overenskomst mellem Skatteministeriet og LC. Stillingernes årstimetal vil som nævnt være afhængigt af, hvordan dine kvalifikationer passer ind i den øvrige fagfordeling, men vil ligge fra 80 til 100 % af en fuldtidsstilling.

Ansøgningen og dine tilhørende bilag gemmes som 1 pdf-fil og sendes via dette link:

https://onsild.dk/ledige-stillinger/

Vi glæder os til at modtage netop din ansøgning.