Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 20. april 2024

Tilføjet: 22. marts 2024

Adresse

Vrigsted Efterskole

Overvej 12

7140 Stouby

Kontakt

Forstander Kirsten Weile, 2170 5504
Viceforstander Britta Brigsted, 2347 6933

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside
Stillingerne er på fuld tid med ansættelse pr. 1. august 2024
Stilling 1 er en fast stilling med fagene matematik og engelsk,
Stilling 2 er tidsbegrænset og ophører d. 31.3 2025 (barselsvikariat) med fagene dansk og engelsk
For begge stillinger gælder, at der skal dækkes et af følgende linjefag; sport, outdoor eller design.

Vi søger lærere med læreruddannelse, gerne med viden om ordblindhed, med et positivt livssyn, høj faglighed og en anerkendende tilgang til eleverne. Du brænder for efterskolens alsidige opgaver og livsstil. Du vil noget med eleverne, og du skal have lyst til at dele din hverdag med skønne unge mennesker.

Aftentilsyn, weekendvagter og kontaktlærerfunktionen er en vigtig del af jobbet sammen alle de andre opgaver og funktioner, du møder som efterskolelærer.
Hos os får du en aktiv og meningsfyldt hverdag med 118 elever og 27 kolleger. Vi vil noget med eleverne og hinanden, og vi brænder alle for et efterskolemiljø, der tilgodeser såvel bredde og fællesskab som det individuelle udviklingspotentiale,

Vrigsted Efterskole er for elever i læse- og skrive - og/eller matematikvanskeligheder i 8., 9. og 10. kl.
Computere og håndholdt læseteknologi bruges som læse- og skriveværktøj for ordblinde, og læse- og skriveteknologi er integreret i alle fag og aktiviteter. Der er fokus på elevernes kommende ungdomsuddannelse, og vi samarbejder med mange uddannelsessteder.
Vi ser det som en styrke, at kolleger deltager i kurser og efteruddannelse, og synes, at vi har et spændende pædagogisk miljø i udvikling.
Skolens hverdag er præget af aktiviteter og læring, og vi har gode faciliteter.

Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Central Organisation. Vores værdigrundlag, indholdsplan og andre gode informationer kan du læse på vores hjemmeside: www.vrigsted-efterskole.dk
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte forstander Kirsten Weile på tlf. 21705504 eller viceforstander Britta Brigsted på tlf. 23476933.
Ansøgningsfrist d. 20. april 2024. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag d. 29. april 2024
Ansøgningen sendes elektronisk til ansoegning@vrigsted-efterskole.dk, mærket ”ansøgning lærer”.