Af Anna Rossman Thejsen

"Efterskolerne er mere end klar til at tage ansvar og sætte retning for udviklingen af fremtidens 10. klasse," siger Efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen.

Formanden var sammen med en stor gruppe ansatte fra efterskoler den 11. april til et kickoffmøde i Middelfart på Efterskolernes nye udviklingsprojekt om 10. klasse.

15 deltagerskoler skal over en toårig periode udvikle en 10. klasse, som lader unge prøve kræfter med at engagere sig i samfundet og samtidig giver gode muligheder for at lære med hele kroppen.

"Vi vil sikre, at efterskolerne i fremtiden bliver endnu bedre til at danne og uddanne de unge til en kompleks og mangfoldig verden, hvor de både skal bruge hovedet og hænderne," siger Torben Vind Rasmussen.

Allerede i dag viser adskillige undersøgelser, at et ungt menneske i løbet af 10. klasse udvikler sig både fagligt, personligt og socialt, og at unge med en 10. klasse i bagagen har lettere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det gælder ikke mindst for de knap 25.000 unge, der hvert år vælger at tage 10. klasse på en efterskole. 

Det får dog ikke efterskolerne til at hvile på laurbærrene.

"Efterskolerne er den største udbyder af 10. klasse, og derfor bærer vi også det største ansvar for at skabe den bedst mulige skole for de unge og for samfundets skyld"

– Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

På tide at modernisere 10. klasse
Ifølge Efterskolernes formand er det på tide at modernisere 10. klasse – for de unge og for samfundets skyld!

"Efterskolerne er den største udbyder af 10. klasse, og derfor bærer vi også det største ansvar for at skabe den bedst mulige skole for de unge og for samfundets skyld. Og det er på tide at tage et pædagogisk blik på indholdet af 10. klasse," lyder det fra Torben Vind Rasmussen.

10. klasse har ikke været nævneværdigt ændret i sin substans siden 1975.

"Det vil vi gerne ændre på med vores udviklingsprojekt, og vores håb er, at projektets resultater kan danne grundlag for et efterfølgende politisk arbejde på Christiansborg med at modernisere loven og bekendtgørelsen om 10. klasse," siger Torben Vind Rasmussen.

Efterskolernes udviklingsprojekt går på tre ben ind i fremtiden:

1. Efterskolerne vil udvikle den boglige undervisning for at sikre, at unge bliver undervist i dansk, matematik og sprogfag på en måde, som ruster dem fagligt til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

2. Mange efterskoler har allerede i dag mange års erfaring med skabende, praksisfaglig undervisning. Igennem projektet bliver vi klogere på, hvordan vi kan stimulere unges erfaringsbaserede og eksperimenterende læring og evne til at være skabende og bruge deres hænder og krop. Og hvordan undervisningen kan styrke sammenhængen mellem håndens og åndens fag hos den enkelte elev.

3. Efterskolerne ser store muligheder i at styrke unges medborgerskab og demokratiske deltagelse. Fremtidens 10. klasse skal stimulere unge til at engagere sig i samfundet gennem arbejde med medborgerskabsprojekter og demokratisk dannelse, herunder f.eks. bæredygtighed og naturdannelse.