Af Anna Rossman Thejsen

I over ti år er antallet af efterskoleelever kun steget, og bare i år er 32.447 unge på efterskole. Men hvad oplever forældrene egentlig, at deres børn får ud af efterskoleopholdet? Det har Analysefirmaet Megafon på vegne af Efterskolerne spurgt 10.045 forældre med børn på efterskole i skoleåret 2021/22 om.

En af deltagerne i undersøgelsen er Michael Hedelund, hvis søn gik på Skovbo Efterskole sidste år. Han og hans kone oplevede at få et ungt selvstændigt menneske hjem.

”Alfred har udviklet sig helt enormt i løbet af sit efterskoleophold. Normalt taler man jo om tigerspring, når det handler om de helt små børn, men vi har oplevet, at det også gælder unge på efterskole. Vi sendte en dreng afsted, som helt ærligt ikke var særligt selvkørende og fik en ung mand hjem,” siger han.

8 ud af 10 oplever faglig udvikling
Michael Hedelunds oplevelse stemmer godt overens med det generelle billede i undersøgelsen.

97 procent af forældrene svarer i en spørgeskemaundersøgelse, at deres barn har udviklet sig personligt på efterskolen, især oplever mange, at deres barn er blevet mere modent og mere selvstændigt.

81 procent svarer desuden, at deres barn har udviklet sig fagligt på efterskolen. Mange fremhæver, at barnet er blevet mere bevidst om faglige styrker og svagheder og har fået mere faglig selvtillid. Også når det gælder udviklingen af sociale evner, svarer 90 procent, at de oplever, at deres barn har rykket sig. Her går særligt ord som samarbejdsevner, tolerance, forståelse over for andre og dannelse igen.

Det genkender Michael Hedelund fra sin egen søn.

”Han er blevet endnu bedre til at tage hånd om sin egen læring. Vi har som forældre oplevet en dannelse af vores søn som menneske, som måske også ville være sket over tre år i gymnasiet, men som bare er gået lynhurtigt i løbet af et enkelt efterskoleår,” siger han.

Piger på seng. Foto: Trine Bukh

Bagom undersøgelsen

  • 10.045 forældre med børn på efterskole i skoleåret 2021/22 deltog fra 9. maj til 14. juni 2022 i en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse udsendt via landets 240 efterskoler, som blev fulgt op med to kvalitative fokusgrupper med fem forældre i hver gruppe
  • Analysefirmaet Megafon har på vegne af Efterskolerne gennemført undersøgelsen
  • Formålet har været at undersøge og dokumentere, hvilke overvejelser forældre gør sig forud for beslutningen om, at deres barn skal gå på efterskole, og at undersøge deres oplevelse af udbyttet af efterskoleopholdet

Kilde: Forældreundersøgelse foretaget af analysefirmaet Megafon for Efterskolerne, maj-juni 2022