Af Anna Rossman Thejsen 

"Efterskolen var både socialt og fagligt med til at gøre mig klar til at tage en uddannelse. Det betyder, at jeg nu har meget lettere ved at få nye venner, når jeg starter på uddannelse eller job," fortæller 23-årige Fransine Rix Østergaard, der ikke altid har haft det let i skolen, men som gik direkte fra efterskolen i gymnasiet og i dag læser videre.

Den politiske målsætning fra Christiansborg er, at mindst 90 procent af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. De seneste beregninger fra Reformkommissionen, som er nedsat af regeringen, viser, at 20 procent af de 25-årige i dag ikke lykkes med at fuldført en ungdomsuddannelse.
15%
Så meget større sandsynlighed er der for, at man har gennemført en ungdomsuddannelse fem år efter, hvis man har gået i 10. klasse på efterskole, end hvis man har afsluttet grundskolen med folkeskolens 9. klasse.
Kilde: 'Effektanalyse', analysefirmaet Moos-Bjerre for Efterskolerne, januar 2022

En undersøgelse, som analysefirmaet Moos-Bjerre netop har gennemført for Efterskolerne, peger dog på, at et efterskoleophold ruster unge bedre til en ungdomsuddannelse.

Ifølge undersøgelsen har en ung, der har gået på efterskole i 10. klasse, 15 procent øget sandsynlighed for at have gennemført en ungdomsuddannelse fem år efter sammenlignet med unge, der har afsluttet grundskolen med folkeskolens 9. klasse.

Det overrasker ikke Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen:

"Vi arbejder både med fagene og med de unges brede almene dannelse; det afspejles i den faglige og mentale robusthed, de kommer ud med. Jeg tror, at det er med til at gøre dem bedre i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse," siger han.

Den vurdering deler Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef på VIA University College i Aarhus. Han hæfter sig også ved, at resultaterne i undersøgelsen er renset for forældrenes uddannelses- og indkomstniveau.

"Det er altid et spørgsmål, om denne gruppe af unge har en større sandsynlighed med sig på forhånd, eller om efterskoleåret har afgørende betydning? Jeg tror sådan set, det er det sidste, der gør sig gældende. Efterskoler har ikke et snævert fokus på det faglige, men også på dannelse og det sociale. Det er mit klare indtryk, at det er noget af det, der ruster eleverne godt til den videre færd gennem uddannelsessystemet, hvor det jo også handler om at have gode relationer og at kunne se det brede perspektiv med det, man er igennem," siger han.

"Efterskoleelever ved, hvad der skal til for selv at blive en del af et fællesskab og for at inkludere andre. Det har værdi i forhold til at mindske risikoen for frafald."

– Andreas Rasch-Christensen, forskningschef på Via University College i Aarhus

Mindsker risiko for frafald
Frafald på ungdomsuddannelser er en af de helt store udfordringer. Tal fra Danmarks Statistik viser, at frafaldet på erhvervsuddannelserne i 2021 var på 42 procent.

Ifølge den nye undersøgelse mindsker et efterskoleophold imidlertid også risikoen for at afbryde en ungdomsuddannelse. Elever fra efterskolens 10. klasse har 27 procent mindre sandsynlighed for at afbryde en erhvervsuddannelse og 38 procent mindre sandsynlighed for at stoppe på gymnasiet sammenlignet med elever fra folkeskolens 9. klasse.

"Frafald er sjældent forbundet med, at den unges faglige præstation halter et enkelt sted eller to, det handler oftere om, at den unge ikke har det godt socialt. Efterskoleelever ved, hvad der skal til for selv at blive en del af et fællesskab og for at inkludere andre. Det har værdi i forhold til at mindske risikoen for frafald," siger Andreas Rasch-Christensen.

Både han og Torben Vind Rasmussen mener, at en af efterskolernes styrker er, at de arbejder med eleverne i samværet uden for undervisningen, hvor de lærer at bo sammen med andre unge og bliver
udsat for et væld af andre nye oplevelser.

"Alt det handler jo om at præsentere dem for noget, der er anderledes og svært, som de så skal lære at reagere på. Skolens vigtigste opgave er at anvise en vej, men også nogle gange skubbe de unge ud i rabatten, så de selv kan finde tilbage. Når de så står på en ungdomsuddannelse og synes, det er svært og hårdt, har de erfaringerne fra udfordringerne på efterskolen med sig. Det kan være lige netop det, der gør, at de fortsætter frem for at falde fra, når det bliver svært," siger Torben Vind Rasmussen.

4 områder, hvor efterskoleelever klarer sig bedre

1) Sammenlignet med elever fra folkeskolens 9. klasse har elever fra efterskolens 10. klasse en højere sandsynlighed på 15 procent for at have gennemført en ungdomsuddannelse fem år efter.

2) Elever fra efterskolens 10. klasse har 38 procent mindre sandsynlighed for at afbryde gymnasiet og 27 procent mindre sandsynlighed for at afbryde en erhvervsuddannelse sammenlignet med elever fra folkeskolens 9. klasse.


3) Efterskoleelever har 12 procent højere sandsynlighed for at have påbegyndt en videregående uddannelse efter seks år sammenlignet med folkeskoleelever fra 9. klasse.

4) Uddannelseseffekten af 10. klasse er signifikant, uanset om man går i 10. klasse på efterskole eller i folkeskolen. Unge, der tager 10. klasse på efterskole, har dog 7,5 procent øget sandsynlighed for at have gennemført en ungdomsuddannelse fem år efter i forhold til unge, der har gået i 10. klasse i andre skoleformer.

Bagom undersøgelsen

  • 'Effektanalyse' er foretaget af analysefirmaet Moos-Bjerre for Efterskolerne i januar 2022. Formålet var at undersøge, om der er en uddannelsesmæssig effekt af efterskoleophold.
  • Det er en registerbaseret undersøgelse af ca. 1,3 millioner skoleelever, der har afsluttet grundskolen i perioden 1995-2020. Unge, der har gået i 10. klasse på efterskole, sammenlignes med unge, der har afsluttet grundskolen med 9. klasse i folkeskolen, fordi det er den elevgruppe, som minder mest om elever i efterskolens 10. klasse.
  • Resultaterne viser de uddannelsesmæssige effekter af at have gået på efterskole, når der er renset for andre faktorer, som har betydning for et uddannelsesforløb som f.eks. forældrenes uddannelses- og indkomstniveau.

Læs konklusionerne fra analysen her