Af Anna Rossman Thejsen

I forbindelse med Efterskoleforeningens årsmøde 3.-5. marts skal der på generalforsamlingen 4. marts vælges tre medlemmer til bestyrelsen.

Til bestyrelsen genopstiller Mette Ibsen og Stine Bossen Davidsen. Yderligere tre kandidater stiller op til bestyrelsen i år. Det er Kim Bregnholm Krog, Mogens Dalager Jensen og Troels Aamand Sørensen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en treårig periode.

Læs kandidaternes programerklæringer og CV her, som bringes i uredigeret form. Kandidaterne er listet alfabetisk efter fornavn.

Kandidater til bestyrelsen

Kim Krog. Foto: Martin Stange Jensen

Kim Bregnholm Krog

• Lærer på Broby Sportsefterskole

Foto: Martin Stange Jensen

Programerklæring
Efterskolerne er først og fremmest en bred, folkelig bevægelse med stor diversitet og plads til forskellighed, og kan i dag opfattes som en af det danske samfunds vigtigste institutioner til at opretholde en forestilling om et folkeligt-nationalt fællesskab. Derfor skal efterskolerne ikke stå alene og gå enegang. Vi skal vende os ud mod samfundet, da det er et fælles anliggende for hele nationen at værne om en skoleform der er så unik, som efterskolerne det er.

Jeg vil kæmpe for:
• At højne efterskolernes rolle ift. til det etablerede uddannelsessystem
• At udvikle kommunikationen mellem efterskolerne og samfundet
• At fastholde vores frihed til at drive skole på vores egen måde og bevare mangfoldigheden

CV
2019-2022 Master i Børne- og Ungdomskultur - Medier og Æstetiske Læreprocesser. SDU
2018-2019: Deltager i Efterskoleforeningens Forskningscirkle. Efterskoleforeningen
2015-2018: Diplom i Pædagogisk Udvikling og Kulturformidling. UCL Odense
2016: Konsulentundersøgelse af formidlingsstrategier på Nyborg Slot. Nyborg Kommune
2011-2015: Kursusleder i Faaborg-Midtfyns Ungdomsskole
1999-2023: Efterskolelærer. Broby Sportsefterskole
1995-1999: Friskolelærer

1991-1995: Odense Lærerseminarium
Mette Ibsen. Foto: Henning Hjort

Mette Ibsen

• Sekretær på Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern

Foto: Henning Hjorth

Programerklæring
Jeg arbejder til dagligt som sekretær på en efterskole og har derigennem stort kendskab til skoleformens administrative opgaver og vilkår. I efterskolernes bestyrelse har jeg derfor kunnet bidrage med viden fra netop dette område. Mine år i efterskolernes bestyrelse har fyldt mig med glæde. Jeg har arbejdet med bl.a. socialt ansvar, medlemsdemokrati og i bestyrelsen for Skoleindkøb. Jeg mærker, at jeg gør en forskel for vores skoleform og brænder for at gøre efterskolerne tilgængelige og attraktive for alle unge uanset baggrund. Derfor håber jeg på jeres stemme, så bestyrelsen fortsat kan indeholde en teknisk-administrativ medarbejder, da det er vigtigt, at bestyrelsen er alsidig repræsenteret.

CV
1984 - Aktiv i div. idrætsforeninger – instruktør mm.
1987 Handel & kontoruddannet
1990 - 2004 Regnskabs-/kontorassistent/indkøbsdisponent
2004 - 2008 Idrætskoordinator v/ DGI Vestjylland
2008 - Sekretær – Den danske Design- og Håndværksefterskole
2015 - 2016 Medlem af tænketanken ”Hele Danmarks Efterskole”
2016 - Medlem af Skoleindkøbs bestyrelse
2017 - Medlem af regionsbestyrelsen i Midt- og Vestjylland
2016 - Medlem/suppleant Efterskoleforeningens bestyrelse

Mogen Jensen. Foto: Michael Guldberg Printzlau

Mogens Dalager Jensen

• Forstander på Ærø Efterskole

Foto: Michael Guldberg Printzlau

Programerklæring

Det politiske spor
Vi skal udbrede en forståelse for, at vi har brug for livsduelige unge på vores efterskoler, så vi kan imødekomme og hjælpe den gruppe unge der IKKE får en ungdomsuddannelse.

Det pædagogiske spor
Vi skal kvalificere vores arbejde med trivslen blandt de unge og være medvirkende til at tage noget af tempoet ud af ungdomslivet.
Vi skal være et sikkert tilvalg for forældre, når det gælder den faglige, personlige og sociale udvikling.

Det geografiske spor
Jeg vil være optaget af skoler i udkanten og skoler som løfter et socialt ansvar. De skal imødekommes fagligt og økonomisk.

Friheden og fællesskabet
Jeg vil arbejde på, at vi fortsat har friheden til hver især at folde vores dannelsesidealer ud.
Jeg vil være optaget af sammenhængskraften indadtil; at vi står samlet som skoler i vores forening.

CV
Bosiddende på Ærø hvor jeg i 2 år har arbejdet på at udvikle Ærø Efterskole, som har sit første elevhold i 2022/2023.

2021- Forstander Ærø Efterskole
2003-2021 Forstander Horne Efterskole
1999-2003 Ungdomsskoleinspektør i Midtdjurs Kommune
1995-1999 Lærer på Rønde Høj- og Efterskole
1993-1995 Lærer på Lynghøj Efterskole

Deltagelse i udviklingsarbejde i Nordjylland med fokus på den rummelige arbejdsplads.
Deltagelse i tværfaglige lederkurser.

Bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen i perioden 2019-2022. Formand for indsatsområderne: Regional udvikling (med det formål at øge sammenhængskraften i skoleformen og facilitere det regionale arbejde). Tilgængelighed (med det formål at finde en fælles formel på det sociale ansvar vi har som skoleform og skoler).

Bestyrelsesmedlem i Ærø Turist- og Erhvervsforening 2021-

Stine Bossen. Foto: Henning Hjorth

Stine Bossen Davidsen

Viceforstander, Vesterdal Efterskole

Foto: Henning Hjorth

Programerklæring
Jeg har fortsat en vision om, at alle unge skal kunne komme på efterskole – uanset økonomisk og social baggrund. Vores skoleform skal være repræsentant for både køn, etnicitet og mangfoldighed. 

Jeg hylder vores frihed. Vi har ekspertisen, men bliver udfordret i mødet med den unge. Jeg vil gennem faglig inspiration sikre, at vi kan håndtere situationer, hvor den unge møder livet. Har vi egentlig de redskaber, der skal til? 

En grøn dagsorden er umulig at komme udenom, og de unge forventer, at vi tager stilling. Den opgave skal alle efterskoler og bestyrelsen være parate til at adressere. Jeg vil være de unges stemme i de beslutninger, vi arbejder med, og derfor er det mit håb at fortsætte i bestyrelsen. 
Det er seks år siden, jeg blev valgt ind i efterskolernes bestyrelse for første gang. Seks år som har givet erfaring og kendskab til efterskolernes historie og kultur. Og indblik i de politiske sammenhænge og dagsorden.

CV
2021- Næstformand for Efterskoleforeningen
2019- Viceforstander, Vesterdal efterskole
2016 - Medlem af Efterskoleforeningens bestyrelse
2008- 2018 Lærer, Vejle Idrætsefterskole
2007-2008 Lærer, Skovbakkeskolen Odder
2003-2007 Læreruddannelse Silkeborg Seminarium

Kurser/uddannelser
Diplommodul i forandringsledelse
Diplommodul i pædagogiskledelse
Diplommodul i organisation og coaching
Tænketanken om arbejdstidsaftalen
Efterskolelærer 24/7
Førlederkursus

Troels Aamand. Foto: Kim Lorentzen

Troels Aamand Sørensen

• Forstander på Bjergsnæs Efterskole

Foto: Kim Lorentzen

Programerklæring
Efterskolerne står igen i en spændende og udfordrende tid, og der er brug for, at vi arbejder tæt sammen om at beskrive, hvorfor efterskolerne er et helt særligt og nødvendigt tilbud til unge.
Jeg vil derfor arbejde for
- at vi sikrer en fortsat udvikling af både 9. og 10. klasse
- at efterskolen er et tilbud til alle unge
- at vi udvikler formidlingen af, at 10. klasse kan være en del af løsningen på unges trivselsudfordringer
- at vi styrker efterskolen som en mangfoldig og fri skoleform
Jeg tror, det er afgørende, at vi bevarer balancen mellem skolernes frihed og sammenholdet i skoleformen. Det er derfor centralt, at vi holder gang i samtalen om alt det, der samler os, og som vi har til fælles.

CV
1993 Læreruddannelse Ribe Statsseminarium
1993-1998 Lærer, Ølgod Efterskole
1998-2011 Lærer, Vandel Efterskole
2006 Diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik, Den Frie Lærerskole, Ollerup
2006-2011 Efterskoleforeningens bestyrelse
2007-2011 Næstformand, Efterskoleforeningens bestyrelse
2011- Forstander, Bjergsnæs Efterskole
2013 Master i Ledelse, CBS/DPU – to moduler
2022 Master i Pædagogisk ledelse, Aalborg Universitet