Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Hvis man ser på det i helikopterperspektiv, har vi kun to udfordringer i denne verden. De er til gengæld også til at få øje på. Den ene udfordring er vores fælles ansvar for klimaet, som vi igennem generationer har ændret til det ukendelige. Den anden udfordring er at få folk på tværs af kultur, religion, geografi og sprog til at tale sammen.

Det kan være så store udfordringer, at vi mister pusten, før vi bliver løsningsorienterede. Men det går ikke. Og det går slet ikke for os, som har med børn og unge at gøre. Vi er forpligtede på at finde lokale løsninger, der nok ikke flytter den globale dagsorden, men som skaber en bevidsthed hos unge om, at vi tager deres fremtid alvorligt. De to udfordringer kommer jeg til at fokusere på i min mundtlige beretning på foreningens årsmøde på lørdag i Nyborg.

Der er tilmeldt flere end 1.400 deltagere til årsmødet, og vi kommer derfor igen i år til at sprænge de fysiske rammer, Hotel Nyborg Strand kan tilbyde os. Også det bliver et tema på generalforsamlingen, der i år byder på mindst to nyvalg til bestyrelsen. Både Kathrine Svane Christiansen, bestyrelsesformand på Sundeved Efterskole, og Tine Engell Kjøller, forstander på Waldemarsbo Efterskole, stopper i år i foreningens bestyrelse. I kan finde de opstillede kandidater her.

I dette nyhedsbrev kan I også læse et interview med MF Anni Matthiesen fra Venstre, der giver en pejling af, hvordan politikere på Christiansborg tænker efterskolernes rolle ind i fremtidens samfund. Læs hele interviewet her.

Sidst, men ikke mindst, offentliggør vi nu de efterskoler, der er udvalgt til at være med i Projekt Ny 10. klasse. Vi er overvældede over, at omkring 10 procent af alle skoler har søgt om at være med i udviklingsprojektet. Der er udvalgt 15 skoler, der er maksimum for at kunne skabe en fælles proces omkring de kommende års udvikling. Læs mere her.

Og så er der bare tilbage at ønske alle et godt årsmøde og rigtig god arbejdslyst til jer derude, som jeg ikke ser i weekenden.