Af Karen Greve


1. Dialogcirkel

Hvorfor: Øvelsen kan være med til at skabe opmærksomhed om, hvem der taler mest og mindst.
Hvordan: Sæt jer i en cirkel med papir og blyant. Skriv navne på alle deltagere i en cirkel på papiret. Udnævn en neutral observatør. Vælg et emne. Afsæt 10-15 minutter, og sæt et stopur. Diskuter emnet, indtil alarmen går. Hver gang en person taler, trækker observatøren en streg på papiret fra vedkommende til næste taler.
Udbytte: Det er et fælles ansvar at have blik for forskellige måder at tænke og kommunikere på. Det handler ikke om, at alle skal sige lige meget, men om at være opmærksom på, om ordet ofte fordeles skævt i en gruppe.

2. Ølkassetale

Hvorfor: Det giver de unge øvelse i at tage ordet i en forsamling.
Hvordan: Lyt til en tale og tal sammen om, hvad der virker. Det kunne være den afsluttende tale i fjerde sæson af tv-serien ’Skam’. Alle forbereder hver især en tale om et emne, de brænder for, og øver sig på den. Skab et trygt rum, hvor talen skal holdes. Det kan være i små grupper på fire-fem personer. Husk at tale om modtagernes ansvar for at lytte og klappe efterfølgende.
Udbytte: At turde tage ordet er ligesom at træne en muskel, jo mere du øver dig på at tale i større grupper, jo nemmere bliver det. Det gælder om at opbygge den unges selvtillid og lyst til at gøre mere af den slags senere hen.

3. ABC-dialog

Hvorfor: Her handler det om at lære at lytte aktivt.
Hvordan: Del jer op i grupper af tre personer. Person A deler sine holdninger og tanker i to minutter uden afbrydelse. Person B skal stille åbne spørgsmål i syv minutter til A for at forstå bedre, men uden selv at komme med meninger undervejs. Person C skal lytte til det hele og til sidst opsummere, hvad der er blevet sagt på et minut. Lav øvelsen tre gange og skift roller undervejs.
Udbytte: Øvelsen giver en opmærksomhed på, hvad det kræver at være i hver af de tre samtaleroller.

KILDER Chef for demokrati og unge i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Line Novel, og ’Demokratihåndbogen’ udgivet af DUF, 2020. I demokratihåndbogen er der en mere detaljeret beskrivelse af de tre øvelser og flere andre konkrete redskaber til at arbejde med demokratisk dannelse