28. april 2021

TAK!

Torben Vind Rasmussen sender i sit formandsbrev en stor tak til efterskolelærerne for evnen og viljen til at lave efterskole i en coronatid.

28. april 2021

Her er kandidaterne til Efterskoleforeningens bestyrelse

På Efterskoleforeningens generalforsamling 29. maj skal der vælges tre bestyrelsesmedlemmer. I år stiller fire kandidater op, hvor to genopstiller. Læs mere om kandidaterne her.

28. april 2021

Vil I udvikle jeres 10. klasse i samarbejde med en konsulent?

Fem skoler har mulighed for at være med i udviklingsprojektet ’Videre med 10.’, hvor hver skole udvikler deres idé med 10. klasse i samarbejde med en konsulent. Tilmeld jeres skole senest 24. maj.

e-types

26. april 2021

3 øvelser i demokratisk engagement

Vil du sætte demokratisk dannelse på skemaet og støtte unge i at engagere sig i politiske spørgsmål og klæde dem på til frivilligt arbejde? Tjek de tre øvelser her, der er inspireret af en ny håndbog i demokrati fra Dansk Ungdoms Fællesråd.

26. april 2021

En ny ungdomsbevægelse?

Unge i dag gør op med både den politisk passive generation før dem og det ikoniske ungdomsoprør i 1968.

Olivia

26. april 2021

De engagerede unge

Vi har en ny generation, der entusiastisk arbejder frivilligt og er engageret i politiske spørgsmål på deres helt egen måde. Hvem er de, og hvad driver dem? Det har vi spurgt tre engagerede unge og en række eksperter om.

Efterskoler kan gå sig til gratis hjertestartere

23. april 2021

Efterskoler kan gå sig til gratis hjertestartere

Jeres efterskole kan få en gratis hjertestarter, hvis I går mindst 15 indsamlingsruter til Hjerteforeningens Landsindsuddeling søndag 30. maj. Tilmeld skolens hjertestartergruppe her.

Perspektiv - faellesskab i efterskoleundervisningen

14. april 2021

I har et særligt potentiale for at udvikle undervisningen

Hvis efterskoler sætter større fokus på fælles didaktisk refleksion, har de en unik mulighed for at udvikle undervisningen til gavn for både elever og lærere, mener to erfarne undervisere fra Den frie Lærerskole.

Sådan kickstarter I fælles didaktiske refleksioner

14. april 2021

Sådan kickstarter I fælles didaktiske refleksioner

Tid og strukturerede kollegasamtaler er afgørende, hvis I vil lykkes med at udvikle undervisningen. Marieke Brinck fra Den frie Lærerskole giver gode råd til at komme godt i gang.

14. april 2021

Sæt kryds ved lørdag den 29. maj

Efterskoleforeningen holder generalforsamling på Nyborg Strand, hvor der er planlagt en dobbeltløsning med fysisk fremmøde for så mange som muligt og livestreaming.

Efterskoleforeningens bestyrelse

14. april 2021

Vil du være med i Efterskoleforeningens bestyrelse?

Bestyrelsesarbejdet er givende både på det personlige og professionelle plan, mener lærer og bestyrelsesmedlem Anne-Mette Pinderup. Der er frist for at melde sit kandidatur til en af de tre ledige bestyrelsesposter mandag 26. april.

6 gode råd til at styrke din undervisning

14. april 2021

6 gode råd til at styrke din undervisning

Når du har fokus på tryghed, fællesskab og dannelse i klassen, er det vigtigt, at du tager rollen som klasseleder på dig, tænker i undervisningsdifferentiering og tør lade eleverne evaluere undervisningen.