Hele verden er i en meget vanskelig og usædvanlig situation på grund coronavirus, der har indflydelse på nær sagt alt – også i hele vores efterskoleverden.

Som bekendt måtte vi aflyse foreningens årsmøde og generalforsamling på Nyborg Strand 6.- 8. marts.

Efterfølgende har bestyrelsen gentagne gange drøftet mulighederne for at afholde en ny og alternativ generalforsamling fysisk eller digitalt. Men foreløbig er forbuddet mod forsamlinger med over 500 deltagere forlænget til og med august, hvilket betyder, at udsigterne til, at vi kan forsamles i et tilstrækkeligt antal i indeværende år, er meget usikre. Vi har overvejet forskellige digitale modeller, men vi kan endnu ikke se en tilfredsstillende løsning, der vil give alle medlemmer lige mulighed for at deltage i den fri debat og samtale om foreningens ve og vel.

Derfor har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen 2020 på ubestemt tid. Vi håber på forståelse for beslutningen. Det betyder i praksis, at den nuværende bestyrelse fortsætter, indtil en ordinær generalforsamling kan afholdes.  

Vi er kede af beslutningen, men føler, at det er det rigtige at gøre i den helt usædvanlige situation. Så snart der fra myndighedernes side meldes nyt ud om forsamlingsstørrelser, tager vi beslutningen op til fornyet overvejelse.

På bestyrelsens vegne,
Torben Vind Rasmussen, formand