Af Louise Grønkjær

Efterskoleforeningen har ansat Mette Hjort-Madsen som vicedirektør. 

"Det er mig en glæde at kunne meddele, at vi har ansat Mette Hjort-Madsen som vicedirektør i Efterskolerne," siger Bjarne Lundager Jensen, direktør i Efterskoleforeningen.

Mette Hjort-Madsen har været konstitueret i Anette Ingemansens stilling som vicedirektør siden 1. august.

"Mette har i den rolle og funktion ydet en meget overbevisende indsats. Jeg ser frem til at udbygge samarbejdet med Mette i de kommende år," tilføjer Bjarne Lundager Jensen.

Mette Hjort-Madsen har været ansat som konsulent i Efterskoleforeningen siden 2014. Her har hun blandt andet haft ansvar for foreningens statistik og analyse og stået i spidsen for en række publikationer, f.eks. Forældreanalysen, Effekt af efterskoleophold og Unges deltagelse og tillid.

Hun har endvidere været projektleder på en række politiske projekter, herunder Charter for socialt ansvar, Tilskudsrevision, Medlemsdemokrati og senest styrkelse af regionernes rolle. I rådgivningen har Mette Hjort-Madsen beskæftiget sig indgående med Efterskoleloven, Serviceloven og Persondataforordningen.

Mette Hjort-Madsen ser frem til at fortsætte sit arbejde i foreningen i den nye rolle.

"Jeg glæder mig til at samarbejde endnu tættere med både medlemmer og sekretariatets dygtige medarbejdere om at udvikle foreningens tilbud, så vi også fremover er synlige og relevante for efterskolerne – både når det gælder ledelsesudvikling, administration og pædagogisk udvikling," siger hun.

Det er i forbindelse med ansættelsen aftalt, at Mette Hjort-Madsen har følgende særlige arbejdsopgaver:

  • Foreningens rådgivning om skoledrift og -udvikling, pædagogisk udvikling, analyse og projektstyring.
  • Budgetlægning og løbende budgetkontrol, økonomistyring og rapportering i samarbejde med regnskabschefen til økonomiudvalg og bestyrelse.
  • Sammen med direktøren medarbejderansvar for alle foreningens medarbejdere, herunder særligt ansvar for rekruttering, MUS og efteruddannelse.