Kære alle,

De danske efterskoler er lige nu 240 skibe, der ligger i havn. De søkort, vi har navigeret efter tidligere, skal justeres, og lige nu venter vi på de myndigheder, der kan få os ud at sejle igen.

Problemet er, at myndighederne er presset af alle mulige andre skibe, der har lignende problemer, og lige nu ved vi ikke, hvem der først får lov at forlade havnen.

Sådan kan situationen beskrives i et lidt forenklet billede. I foreningen arbejder vi målrettet på at sikre os, at efterskolerne ligger højt på dagsordenen, når partilederne mødes til politiske forhandlinger om genåbningsplanen. Det er lykkedes os indtil videre. Vi går nu målrettet efter en sundhedsfaglig vurdering af, hvordan efterskolerne kan genåbne og ikke mindst, at det sker på tryggeste vis i forhold til smitterisiko, retningslinjer osv.

Der er mange grunde til at gå den vej. For det første har vores elever stærkt brug for at komme tilbage og få bundet en sløjfe på den tid, hvor efterskolen har været deres familie, hjem, fritidsliv og skole.

For det andet skal vi som efterskoler indstille os på at justere vores tilbud i den tid, der kommer efter corona. Noget af det vil ske centralt, men rigtig meget vil skulle justeres på den enkelte skole.

Der er ingen, der længere kan være i tvivl om, at vi lige nu står midt i et stort paradigmeskifte. Vi ved ikke, hvordan verden ser ud på den anden side, men jeg vil alligevel opfordre jer alle til at tænke over, hvordan I vil og kan lave efterskole i den fremtid, der forhåbentligt lige om lidt er nutid. I et interview giver Ulrik Goos Iversen fra Baunehøj Efterskole og Mogens Jensen fra Horne Efterskole bl.a. deres bud på, hvordan de vil prioritere tiden frem mod sommerferien ved en genåbning. Jeg synes, det giver god inspiration. Og der er behov for både inspiration og erfaringer for at stå stærkt rustet til næste skoleår.

Digitalt forstandermøde
Sidste uge afviklede vi for første gang et digitalt møde for alle forstandere. Tak for stærk tilslutning og tak for den gode og konstruktive dialog, der efterfølgende foregik i regionerne. Den er vi i bestyrelsen meget glad for. Mange af jer efterlyste endnu et møde, og det bliver fredag den 1. maj kl. 10-12. Der kommer direkte invitation med tilmelding.

Digitalt medlemsmøde
Men det er ikke kun forstandere, der har brug for at være orienteret. Derfor inviterer vi mandag den 27. april kl. 15-16 alle foreningens medlemmer til et digitalt orienteringsmøde, hvor direktør Bjarne Lundager Jensen og jeg vil give en status på bl.a. den politiske situation. Der er en invitation med tilmelding med i en særskilt artikel.

Generalforsamling udskudt på ubestemt tid
Som I alle ved, måtte vi aflyse foreningens årsmøde og generalforsamling på Nyborg Strand den 6.- 8. marts. Efterfølgende har bestyrelsen drøftet mulighederne for at afholde en ny generalforsamling. Men udsigterne til, at vi kan forsamles i et tilstrækkeligt antal, er meget usikre, og vi har ikke en tilfredsstillende digital løsning, der vil give alle medlemmer lige mulighed for at deltage i den fri debat og samtale.

Derfor har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen 2020 på ubestemt tid. I kan også læse mere om aflysningen i en særskilt artikel.

Optagelsesprøve for prøvefri 9.-klasser
Jeg vil desuden gerne rette en særlig opmærksomhed på regeringens plan om at opretholde optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser den 29. april. For efterskolernes vedkommende har det betydning for skoler med prøvefri 9.-klasser, hvor eleverne ikke opfylder kravene til en gymnasial uddannelse. I og med at alle folkeskolens eksamener er aflyst, havde vi forventet, at det samme ville gælde for optagelsesprøverne – eller at de blev udskudt. Forklaringen på de aflyste eksamener er manglende tid til forberedelse. Det samme princip burde gælde her. Jeg har en tæt dialog med Friskolerne om problemet, og jeg håber, at politikerne lytter til os.

Jeg håber at se rigtig mange af jer på skærmen hhv. på mandag og næste fredag. Jeres input er også vigtige for at sætte skibenes kurs.

Med venlig hilsen
Torben Vind Rasmussen,
Formand for Efterskolerne