Af Katrine Friisberg, redaktion@efterskolerne.dk

Som TAP’er kan du:

1) Tale med ledelsen om dit bæredygtige råderum
Den praktiske indsats er afgørende for skolens bæredygtige udvikling. Det er vigtigt, at du ved, hvordan ledelsen står i forhold til evt. at købe lidt dyrere, men mere bæredygtige varer ind. Hvis du selv har idéer til grønne tiltag eller måske en måde, du kan engagere eleverne i den bæredygtige udvikling, er det vigtigt, at du deler den med ledelsen.

2) Skabe bæredygtige dannelsesrum på skolen
Køkkenhaven, værkstedet, de grønne områder, affaldssorteringen eller andre steder, hvor du arbejder, er oplagte til at inddrage de unge og være med til at klæde dem på til at handle og tænke bæredygtigt. Lige nu opfordrer Dansk Retursystem bl.a. efterskoler til at sortere pant fra skrald og bruge det til et godt formål. Det sker under kampagnen #Join2Recycle, og via Dansk Retursystem kan du bestille en gratis startpakke med plakater og returbokse.

3) Købe bæredygtigt ind
Bæredygtighed handler både om det sociale, miljøet og det økonomiske niveau. Hvis du tænker på, hvordan varen er produceret i forhold til alle tre niveauer, kan du handle bæredygtigt. Den bedste måde, du kan sikre, at du køber bæredygtigt ind, er ved at handle lokalt. Du kan forholde dig til, hvordan varen er produceret, og du har en vis mulighed for at stille krav til leverandøren. Det gælder i alt fra indkøb af mad til samarbejde med håndværkere. Når det ikke er muligt at handle lokalt, kan du støtte dig til certificeringer som svanemærket, økologimærket og Fairtrade-mærket. Det er vigtigt at være kritisk og gå efter anerkendte certificeringer.


Som lærer kan du:

1) Dreje dine undervisningsforløb i en bæredygtig retning
Du kan forbedre dine allerede eksisterende gode undervisningsforløb ved at give dem et bæredygtighedstvist. Stil dig selv spørgsmålet: Hvilken holdning til eller fakta om bæredygtighed skal eleverne lære om af dette forløb? Det kan være en god måde at undervise med og ikke om verdensmål.

2) Deltage i netværk og arrangementer
Ved at deltage i netværk og arrangementer, der rækker ud over dagligdagen på skolen, holder du dig opdateret, motiveret og opdager de ringe, du og I skaber i vandet.

3) Være undersøgende
Svar, perspektiver og løsninger til undervisningen og bæredygtige problemstillinger er ikke altid givet på forhånd. Det betyder, at du som underviser skal blive i det undersøgende felt, træde nye stier og klæde eleverne på som kritiske medborgere, som kan træffe bæredygtige valg. Det kan f.eks. være ved sammen med eleverne at undersøge, hvor det tøj, de går med, kommer fra, og hvor bæredygtigt det er produceret. For nogle kan det virke angstprovokerende at slippe idéen om, at der er rigtige og forkerte svar, men tør du, tør eleverne også.


Som medlem af ledelsen eller bestyrelsen kan du:

1) Sætte bæredygtighed på dagsordenen
Du sætter retningen. Sæt f.eks. jævnligt en dag af til bæredygtig udvikling på dagsordenen i personalegruppen. Invitér evt. en konsulent, en oplægsholder eller en kollega fra en anden skole, som arbejder med bæredygtighed, til at komme og give diskussionen retning.

2) Lave en strategi og sætte mål
Strategi og mål gør det lettere at mærke, om skolen bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Inddrag gerne personale og elever i arbejdet med strategien og lad f.eks. en etårs- og femårsplan være en del af elevernes bæredygtige dannelse. Sådanne planer kan være en god måde at engagere både personalegruppe og de nye elevhold i at tage stilling til både kortsigtede og langsigtede forbedringer. Planerne er også et godt udgangspunkt for at diskutere dilemmaer og de næste skridt.

3) Afklare roller og forventninger
Gør det klart, hvem der har hvilke roller, og hvilke forventninger der er til den enkelte medarbejder i forhold til skolens bæredygtige udvikling. Ellers risikerer indsatserne at drukne eller slukke en ildsjæl.


2 bæredygtige tilbud til medlemmer af Efterskolerne

Fælles Forandring
’Fælles Forandring – efterskolerne for verdensmålene’ er et projekt, som bringer FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling tættere på skolerne og eleverne. For fjerde og sidste gang kulminerer projektet 18. maj 2022 i en landsdækkende verdensmålsfestival. Festivalen foregår både online og lokalt på de skoler, som deltager. Alle skoler er velkomne til at se med på dagen – også selv om de ikke er meldt til.
Læs mere her

Efterskolernes Bæredygtighedsnetværk
Netværket er primært for nysgerrige lærere og ledere og har til formål at skabe sparring og erfaringsudveksling mellem skolerne. Det er både for skoler, som har været i gang med den grønne omstilling længe, og skoler, som først lige er gået i gang. Netværket er startet op med digitale interaktive møder, oplæg og sparring.
Læs mere her