Af Nora Rongsted 

Jeg gik i folkeskole i otte år og på efterskole i et år. Alligevel nåede jeg at knytte et helt særligt og meget anderledes bånd til mine efterskolelærere end til mine folkeskolelærere. Jeg gik på efterskole i 9. klasse i 2018/19, og selvom jeg var glad for opholdet, var der også mange problemer og situationer, som var svære for mig at håndtere under mit efterskoleophold. Her var mine efterskolelærere en stor hjælp for mig. Jeg ville ikke kunne være kommet igennem året uden dem. Jeg kan nok bedst beskrive det, som at efterskolelærere bliver som en slags efterskoleforældre for en. Jeg følte, at jeg altid kunne gå til mine efterskolelærere.

Da jeg begyndte på efterskolen, havde jeg meget hjemve. Jeg havde en lærer, der fortalte mig, at det var helt naturligt, og at hjemve bare betyder, at man har en god familie, man savner. Min lærer sagde, at det var ligesom at falde på cykel. Det er helt normalt, at det gør ondt. Og for mig gjorde det ondt i starten. Men min lærer hjalp mig meget og åbnede mine øjne for, at en efterskolelærer også er der for en uden for skoletiden.

Jeg oplevede også, at undervisningen på efterskolen var meget forskellig fra undervisningen i folkeskolen. Jeg har haft masser af gode oplevelser på min folkeskole med lærere, som har inspireret mig. Da jeg kom på efterskole, oplevede jeg dog en helt anden lyst fra lærernes side til at inddrage os elever i undervisningen – både vores holdninger, liv og erfaringer. Jeg tror, det hænger sammen med, at efterskolelærerne lærer deres elever at kende uden for timerne og ved mere om, hvad der interesserer dem.

Jeg har stadig kontakt med et par af mine efterskolelærere og føler, at jeg har et stærkt bånd til dem. Selvom jeg jo ikke er deres elev mere, oplever jeg, at de stadig er der for mig og er optagede af, om jeg har det godt.

Nora Rongsted

  • Er 17 år og bor i Viby. Sj. sammen med sin mor og lillesøster
  • Gik på Rågelund Efterskole i 9. klasse i skoleåret 2018/19
  • Går nu i 1.G. på Roskilde Gymnasium

Artiklen er oprindeligt blevet bragt i Magasinet Efterskolerne