Vil du gøre en forskel for de ansatte i efterskolekøkkenerne? Det har du mulighed for i efterskolernes køkkenudvalg, som netop nu har en ledig plads.

Hvad er efterskolernes køkkenudvalg?

Efterskolernes køkkenudvalg planlægger, udvikler og afholder kurser og temadage for efterskolernes køkkenansatte. 

Udvalget er optaget af at tænke bæredygtighedsperspektiver ind i alt sit arbejde. De senere år er der afholdt forskellige inspirationskurser om madspild og arbejdsmiljø, brødbagning, elever med særlige pædagogiske behov og effektive arbejdsgange i køkkenet.

Udvalget arbejder på at lave et tilbagevendende centralt kursus for køkkenansatte og forstandere, én gang om året, i december. ”Det synlige køkken”, som kurset hedder, beskæftiger sig over to dage med forandringsprocesser, bæredygtighed, køkkenøkonomi og kommunikation.

Det lavpraktiske

Udvalget mødes to-tre gange om året og drøfter egne ideer og behandler indkomne forslag og ideer til nye kurser. Udvalget mødes oftest mellem kl. 11-15, gerne på en efterskole. Udvalgsmedlemmerne deltager derudover som regel i foreningens egne kurser som kursusledere. 

Arbejdet som udvalgsmedlem er ulønnet, men man får refunderet sine transportudgifter til og fra møderne og kurserne. Derudover har den efterskole, man er ansat på, mulighed for at få betalt en vikar i forbindelse med møder og kurser.

Køkkenudvalget består lige nu af køkkenleder Mads Dreyer fra Oure Efterskole, køkkenleder Mette Tinggaard fra Østerskov Efterskole og konsulent Hanne Lautrup fra Efterskoleforeningen.

Sådan søger du

Skriv en kort ansøgning om, hvem du er, hvad din erhvervsfaglige baggrund er, hvor du er ansat, og hvad du brænder for.

Ansøgningen sendes Hanne Lautrup på hl@efterskolerne.dk.

Ansøgningsfrist: 10. september.

Ønsker du yderligere information, kan du ringe eller skriv til Hanne Lautrup på tlf. 33 17 95 82 eller hl@efterskolerne.dk.