Af Claus Georg Kjær

Som nyudnævnt koordinator for Efterskolernes udvalg for bæredygtighed vil Michael Thagaard gøre en dyd ud af at lytte til alle de indspark, der kommer fra efterskoleverdenen og samtidig bevare respekten for, at ikke alle kan flytte sig lige hurtigt.

”Hvis vi skal lykkes med at skubbe bæredygtighed op som en af de vigtigste dagsordener for efterskolerne, er det nødvendigt at fastholde respekten for forskellige skolers DNA. Det er selvfølgelig vigtigt med foregangsskoler, der viser vejen, men vi skal også acceptere, at andre kommer langsommere i gang. Hellere bygge mindre og sikre sig, at det er bæredygtigt end at bygge stort og være usikker på resultatet,” siger Michael Thagaard.

”Med 242 efterskoler, godt 33.000 indskrevne elever og alle deres forældre i ryggen kan efterskoler for alvor gøre en forskel på det her område. Ikke bare lokalt og på de enkelte skoler, men også på nationalt niveau”

– Michael Thagaard, forstander Langelands Efterskole

Michael Thagaard er overbevist om, at efterskolerne bør handle på bæredygtighed, og at der ingen tid er at spilde. Og så er han sikker på, at efterskolerne samlet set har de nødvendige muskler til at skabe resultater.

”Et gammelt kinesisk ordsprog lyder: ’Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen’. Hvis du overfører den tanke til den måde, f.eks. klimaet udvikler sig negativt på, er der ingen tvivl om, at bæredygtighedsdagsordenen er tvingende nødvendig. Med 242 efterskoler, godt 33.000 indskrevne elever og alle deres forældre i ryggen kan efterskoler for alvor gøre en forskel på det her område. Ikke bare lokalt og på de enkelte skoler, men også på nationalt niveau,” siger Michael Thagaard.

Skal vække håb hos unge
På Langelands Efterskole, hvor Michael Thagaard er forstander, har bæredygtighed længe været øverst på dagsordenen. Skolen har bl.a. køkkenhave, dyrehold, blander selv rengøringsmidler, rejser CO2-neutralt og har for nylig indsamlet tre ton brugte fiskenet, som efterskolen sammen med en producent er ved at lave til plasticstole.

For Michael Thagaard er det helt afgørende at arbejde meget konkret med bæredygtighed og, at indsatsen er med til at genetablere håb hos unge.

”Nutidens efterskoleelever stiller andre krav end tidligere. Jeg genkender, når fremtidsforskeren Anne Skare Nielsen siger, at dagens unge er empatiske rebeller, der vil redde verden, men at de kan blive desillusionerede, når de oplever, at forældregenerationen har gjort for lidt. Derfor er vi som voksne nødt til at skabe et håb hos de unge og lade dem forstå, at de kan gøre en forskel,” mener Michael Thagaard.

Michael Thagaard ser det som sin primære opgave som koordinator at inspirere, sparre og indhente viden om bæredygtighed, og han drømmer om at etablere en grøn fond til efterskoler, der mangler finansiering til at eksekvere og udvikle bæredygtige tiltag. Han vil også undersøge, om det er muligt at skabe en bæredygtig grøn certificering af efterskoler, som kan være en inspirationskilde for andre.

Som koordinator kommer Michael Thagaard til at stå i spidsen for Efterskolernes udvalg for bæredygtighed. Der er nedsat et midlertidigt udvalg, der allerede er i arbejdstøjet. Udvalget bliver endeligt nedsat pr. 1. april 2024 og skal bestå af syv forskellige repræsentanter for efterskolerne. 

Efterskolernes udvalg for bæredygtighed har til opgave
  • at effektuere og planlægge møder og konferencer med det formål at sikre en bred debat om bæredygtig dannelse.
  • at bidrage til at sikre, at skolernes ’best practice’ vedrørende bæredygtig dannelse, når ud til foreningens medlemmer.
  • at være sparringspartner i forhold til bestyrelsens arbejde med at udvikle mere bæredygtige efterskoler.
  • at være sparringspartner for sekretariatet i forhold til udbud af kurser og kvalificering vedrørende bæredygtig dannelse.
  • at sikre fortsat fokus på, hvordan efterskoler arbejder med at indfri målsætningerne i den resolution om bæredygtighed, der blev vedtaget på Efterskolernes årsmøde i 2023.