Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Hold ud! Så enkelt kan det siges om efterskolearbejdet i denne tid. Elever bliver udfordret på ændringer af fælles turneringer, shows, rejser og lignende. Medarbejdere bliver udfordret på aflysninger og ændringer i hverdagen, og ledelser bliver udfordret på mange daglige beslutninger af hensyn til corona. Ledelsesforsker Karsten Mellon sagde det ret præcist i Skolemonitor i mandags:

”Man er så at sige hele tiden ude af sin komfortzone, og tidligere erfaringer og reaktionsmåder slår ikke til, og der er ofte brug for noget andet, end hvad man som ledelse kender til. Usikkerheden sætter ledelsen i et konstant psykologisk beredskab, og det er ikke sundt over en lang tidsmæssig periode.”

Vi hører konstant om en vaccine, der kommer tættere på, men også forskere, der appellerer til vores tålmodighed. Det bliver forhåbentligt et forår med færre retningslinjer, men nok ikke et forår helt uden retningslinjer. Vi må derfor foreløbig blive ved med at holde ud sammen og hver for sig.

Derfor er der specielt i denne tid et stort behov for at mærke, vi er en forening med mange selvstændige aktører – men med samme vilkår, samme udfordringer, og som derfor trækker på samme hammel. Jeg mærkede særligt den fælles vilje på de digitale forstandermøder om situationen i Nordjylland for et par uger siden. Og jeg glæder mig til at kunne mærke fællesskabet igen med en bred kreds af medlemmer og fælles vilje på foreningens fysiske generalforsamling lørdag den 6. marts. Der er plads (og pt lovhjemmel) til 500 deltagere på Nyborg Strand, og melder flere sig til, laver vi et system, så flest mulige skoler får fysisk mulighed for at deltage. Generalforsamlingen bliver streamet, så I også har mulighed for at være med, selvom I ikke har fået plads fysisk i Nyborg.

Generalforsamlingen er naturligvis et møde om foreningens arbejde, men i 2021 er det også et møde, der skal fremkalde følelsen af, at vi hver især er en del af noget større. Vi kæmper alle for at lave god efterskole for vores 30.669 efterskoleelever. Derfor skal det være min stærkeste opfordring, at vi med respekt for corona kan fylde Nyborg Strand lørdag den 6. marts. Vi er stærkere sammen.

Læs mere om generalforsamlingen 6. marts her.