Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

I denne uge har foreningen afgivet høringssvar til den lovændring, der skal justere optagelseskravene til de gymnasiale uddannelser. Loven er ikke vedtaget endnu, men vi kan forvente, at hovedlinjerne i de justerede optagelseskrav ligger nogenlunde fast, da der er bred politisk enighed om det.

Lovændringen indeholder to væsentlige nyheder for os:

For det første får elever, der efter 9. klasse opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, et retskrav på optagelse i gymnasiet i op til to år efter afslutning af 9. klasse. Dette vil især få betydning for de elever, der går i prøvefri 10. klasse på en efterskole. Hovedparten af disse elever skal således ikke gå til optagelsesprøve og -samtale, som de skulle sidste sommer. Vi hilser denne lovændring meget velkommen, den sparer både elever og skoler for en del besvær.

For det andet indeholder loven nogle mere fleksible bestemmelser, der gør det lettere for eleverne at fortryde og vælge om efter skolestart, f.eks. hvis man stopper på en efterskole i september og gerne vil på gymnasiet. Det sidste kan I læse mere om i vores høringssvar.


"Eleverne står nu mere frit i forhold til at vælge 10. klasse eller ej end tidligere"

- Torben Vind Rasmussen

Det nye i forhold til at vælge 9. og 10. klasse er, at den enkelte elev ikke længere behøver gå direkte fra grundskole til gymnasium, hvis vedkommende vil undgå optagelsesprøven. Det betyder, at den automatik, der for mange elever tidligere var i at fortsætte efter 9. klasse med en almindelig 10. klasse med 10. klasses prøverne, ikke længere er den samme. Eleverne står nu mere frit i forhold til at vælge 10. klasse eller ej end tidligere.

Vi forventer dog, at mange efterskoler også i fremtiden vil tilbyde 10. klasse efter folkeskolelovens bestemmelser. Vi forventer ligeledes, at de unge og deres forældre stadig vil efterspørge 10. klasse som et modningsår, hvor eleverne kan opnå øget faglig viden, træne studiekompetencer og dyrke andre talenter end de rent boglige, inden de skal i gang med en ungdomsuddannelse. Der vil også fortsat være mange elever på efterskole, der skal bruge 10. klasse på at forbedre karaktererne fra 9. klasse som grundlag for optagelse. 

I skal være opmærksomme på, at der sandsynligvis vil være en række forældre og elever, der vil spørge, hvorfor de skal tage en 10. klasse med prøver, når eleverne har opfyldt adgangskravene til gymnasiet efter 9.klasse. Derfor vil der sandsynligvis være behov for en endnu tydeligere forventningsafstemning og kontrakt mellem skolen og eleven om, hvad 10. klasse betyder på jeres efterskole, f.eks. en forventning om, at man naturligvis slutter skoleåret af med at gå til folkeskolens 10. klasses-prøver i en række fag.

For de af jer, der gerne vil arbejde med prøvefri 10. klasser og alternative prøveformer, er der nu alt andet lige kommet mere frihed til at gøre det. Det er jo bestemt også værd at udnytte. Loven er ikke vedtaget endnu, men vær beredt på, at den bliver vedtaget i løbet af januar og vil få virkning allerede i forbindelse med optag på de gymnasiale uddannelser i sommeren 2020, dvs. for de elever, I har gående på skolen lige nu!