Af Louise Wethke Buch 

Efterskolerne og Den Frie Lærerskole inviterer alle efterskoleansatte og bestyrelsesmedlemmer til symposium – et gratis to dages kursus og fælles forum, som klæder dig på til at deltage i samfundsdebatten om skoleformens formål, uddannelsespolitik, unges trivsel eller andre emner, som efterskoler er i berøring med.

Symposiet skal få flere efterskolestemmer ind i den offentlige debat og skabe et netværk af efterskolefolk, der efterfølgende kan sparre med hinanden, forklarer Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen.

”Jeg tror, mange efterskolefolk føler, at de står alene med at have holdninger, der rækker ud over egen skole. Her skaber vi et fællesskab, som kan være med til at styrke efterskolernes stemme udadtil,” siger han.

På de to kursusdage vil du bl.a. få indsigt i, hvilke politiske temaer og debatemner, Efterskolerne vil sætte på dagsordenen i 2022. Der vil være oplæg fra efterskolefolk, som har erfaring med at være i medierne, og chefredaktør på Fyns Amts Avis, Rikke Bekker, giver indsigt i, hvordan medierne arbejder, og hvordan man får adgang til dem. Deltagerne lærer også at skrive et godt debatindlæg. 

Symposiet skal ikke sætte rammerne for, hvordan man skal deltage i samfundsdebatten, men klæde deltagerne på til at komme ud med deres holdninger, forklarer Torben Vind Rasmussen.

”Vi vil styrke den bevægelse, der har lyst til at engagere sig i debatten, uanset om det er lokalt, regionalt eller nationalt,” siger han.

Tilmeld dig Efterskolernes symposium

Det er gratis at deltage inkl. overnatning og forplejning. Der vil være en blanding af oplæg, workshops, gruppearbejde og fællessang og sociale aktiviteter om aftenen.

Dato: 29. marts kl. 10.00 til 30. marts kl. 12.30
Sted: Den Frie Lærerskole, Svendborgvej 15, 5762 Vester Skerninge
Tilmelding: Se programmet, og tilmeld dig senest 1. marts her