Af Louise Wethke Buch

Er vi efterskole for hele Danmark?

Det er hovedtemaet for paneldebatten på Efterskoleforeningens generalforsamling 29. maj, hvor nu tidligere folketingsmedlem for Venstre og efterskole- og højskoleordfører, Kristian Jensen, er en af paneldeltagerne.

Han kan ikke genkende det billede, nogle tegner af, at det kun er velhavendes børn, der går på efterskole.

”Hvis man ser på antallet af efterskoleelever fra økonomisk dårligt stillede hjem, er de ikke faldet i antal, men i andel. Man skal passe på med at tegne et billede, der bliver for sort-hvidt, for efterskolerne er også blevet bedre til at tiltrække elever fra den øvre middelklasse, der ikke før havde en tradition for at gå på efterskole,” siger han.

”Det er i mine øjne for optimistisk at tro, at debatten om, hvorvidt 10. klasse er overflødig, er forsvundet.”

- Kristian Jensen, tidligere folketingsmedlem og efterskole- og højskoleordfører for Venstre

Kristian Jensen mener dog, at efterskolerne bør være opmærksomme på, hvilke signaler de sender som skoleform.

”Efterskolerne må ikke blive for dyre eller uopnåelige. Man skal passe på med at investere i dyre faciliteter og udlandsrejser, som kan gøre prisen for at gå på efterskole afskrækkende høj. Hvis skolerne ikke holder fast i muligheden for at møde unge fra alle dele af samfundet, bliver efterskolen ikke det minisamfund, den bør være,” siger han.

Fokus på både dannelse og uddannelse
Fremtidens 10. klasse er også til debat på generalforsamlingen. Kristian Jensen frygter, at efterskolerne bliver overflødige, hvis de ikke fastholder et fagligt højt niveau i 10. klasse.

”Efterskolen må ikke være en lejrskole. Efterskolerne skal også i fremtiden være både et dannelses- og et uddannelsesprojekt. De må ikke være ’enten eller’. De skal være ’både og’, for ellers taber man det særegne, der er ved efterskolerne,” siger han.

Kristian Jensen ser en ny udfordring i, at flere efterskoler tilbyder en prøvefri 10. klasse, fordi eleverne opfylder adgangskravene til gymnasiale uddannelser på baggrund af deres afgangseksamen fra 9. klasse. Hvis skolerne ikke tilbyder prøver i 10. klasse, er de nødt til at fokusere på en anden form for faglig udvikling, så efterskolerne ikke bliver et for dyrt dannelsesprojekt, mener han.

”Jeg frygter, der vil komme et nyt stormløb mod 10. klasse, som vi så i slutningen af 1990’erne og 00’erne, hvis det faglige niveau daler. Det er i mine øjne for optimistisk at tro, at debatten om, hvorvidt 10. klasse er overflødig, er forsvundet. Vi risikerer at undergrave en succes, hvis vi ikke er meget opmærksomme på, at der også skal være et højt fagligt niveau i 10. klasse,” siger han.

”Efterskolen gav mig modet til at finde min stemme og stå ved mine egne holdninger.”

- Kristian Jensen, tidligere folketingsmedlem og efterskole- og højskoleordfører for Venstre

På samme måde er det vigtigt som efterskole at være tydelig i sine værdier, så skolen vil mere end bare at tilbyde eleverne ti måneder med oplevelser, mener Kristian Jensen.

”Efterskolerne må aldrig blive holdningsløse. Der er nogle skoler, hvor jeg har svært ved at se, hvad deres værdier er. Jeg tror, man vil tiltrække flere elever, hvis man som skole har klare holdninger til og retningslinjer for, hvad eleverne skal have med hjem i den faglige og menneskelige rygsæk,” siger han.

Fik modet til at stå ved sine holdninger
Kristian Jensen mener, at 10. klasse giver eleverne en dannelsesmæssig og faglig ballast, inden de skal videre på en ungdoms- eller erhvervsuddannelse. Han har selv gået i både 9. og 10. klasse på Bjergsnæs Efterskole ved Viborg. Året efter, han afsluttede sit efterskoleophold, stillede han op som byrådskandidat i Lemvig.

”Det ville jeg aldrig have turdet, hvis ikke jeg havde fået den erfaring og læring fra Bjergsnæs Efterskole. Efterskolen gav mig modet til at finde min stemme og stå ved mine egne holdninger – også over for nogle, der var ældre eller mere erfarne end mig selv,” siger han.

Ud over at lære at stå på egne ben gav efterskoleopholdet Kristian Jensen mulighed for at prøve nye ting af, så han fandt ud af, hvad han virkelig interesserede sig for. Det var på efterskolen, han for første gang fik lov til at stå i spidsen for en forening, deltage åbent i diskussioner og argumentere for sine holdninger.

”Efterskolerne er vigtige i en tid med så mange påvirkningsmuligheder og overfladiske medier. Når man lever, bor, griner, græder, sveder og udvikler sig sammen med andre unge, er man nødt til at smide de masker, man har, i stedet for at gemme sig bag en skærm eller redigere virkeligheden. Det fællesskab tror jeg ikke, man får uden for efterskolen i så ung en alder,” siger han.
Kristian Jensen efterskoler

Kristian Jensen

 •  49 år
 • Har indtil for nylig været medlem af Folketingen og efterskole- og højskoleordfører for Venstre, men forlader nu politik for at være Danmarks repræsentant i FN for at få valgt Danmark ind i FN’s Sikkerhedsråd
 • Tidligere næstformand i Venstre og tidligere skatteminister, udenrigsminister og finansminister
 • Bestyrelsesmedlem på Bøvling Fri- og Idrætsefterskole
 • Gik på Bjergsnæs Efterskole i 1986-88
 • Er far til tre sønner, hvor de to ældste har gået i 9. og 10. klasse på efterskole, og den yngste er skrevet op til efterskole
 • Er vokset op med forældre, som var friskole- og efterskolelærere

Foto: Steen Brogaard

Vil du deltage i Efterskoleforeningens generalforsamling 2021?

 • Generalforsamlingen bliver afholdt på Nyborg Strand lørdag 29. maj 2021 kl. 10.30-15.15
 • Den planlægges så fysisk som muligt, samtidig med der bliver lavet en professionel livestreaming af hele generalforsamlingen, så du enten kan deltage fysisk, på efterskolen med kollegerne eller hjemme i stuen alt efter, hvordan restriktionerne ser ud til maj
 • Læs mere, og se programmet for generalforsamlingen her
 • Tilmeld generalforsamlingen senest onsdag 19. maj via denne formular