I dette skoleår er i alt 32.368 unge startet på efterskole mod 32.447 sidste skoleår.

"Velkommen til hver eneste elev. De 32.368 elever får hver især et år med personlig, faglig og social udvikling. Alle efterskoler arbejder målrettet for, at eleverne får et godt skoleår i et forpligtende fællesskab," siger Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne.

Lavere frafald
Andelen af efterskoleelever, der afbryder efterskoleopholdet, ser nu ud til at være bremset efter nogle år med stigende frafald. I skoleåret 2022/23 stoppede 13 procent af eleverne mod 14 procent i 2021/22, 12 procent i 2020/21 og 11 procent i 2019/20.

"Det glæder mig allermest, at det stigende frafald i forbindelse med corona er bremset. Efterskolerne har arbejdet hårdt for at mindske frafaldet, og det arbejde ser ud til at virke," siger Torben Vind Rasmussen

10. klasse er stadig populær
24.749 efterskoleelever er i år startet i 10. klasse. Det er 177 flere end sidste år og udgør 76 procent af det samlede antal elever.

"Tallet viser, at der stadig er et stort behov for 10. klasse på efterskole. 10. klasse er en vigtig overgang til en ungdomsuddannelse. Ikke mindst i en tid, hvor alt for mange unge ikke er i uddannelse eller job," siger Torben Vind Rasmussen.

Regionale forskelle
Regionalt er der sket en positiv udvikling i elevtallet på efterskolerne på Fyn, Sjælland og i Midt- og Vestjylland. Der er i alt 242 efterskoler i Danmark.

Find flere tal her.

Se også her for flere tal og info om efterskoler.