Af Louise Wethke Buch

Mindst 90 procent af de 25-årige skal i 2030 have gennemført en ungdomsuddannelse, lyder den politiske målsætning fra Christiansborg. I dag er realiteten dog, at mange, især på erhvervsuddannelserne, falder fra og ikke får gennemført en ungdomsuddannelse.

Et ophold i 10. klasse på efterskole kan være med til at modne de unge fagligt og socialt og mindske risikoen for at afbryde en ungdomsuddannelse. Det viser en undersøgelse, som analysefirmaet Moos-Bjerre har gennemført for Efterskolerne.

Ifølge undersøgelsen har elever, der går på en erhvervsuddannelse, 27 procent mindre sandsynlighed for at droppe ud, hvis de har gået i 10. klasse på efterskole sammenlignet med elever, der kommer fra folkeskolens 9. klasse. Mens elever på gymnasiale uddannelser har 38 procent mindre sandsynlighed for at droppe ud, hvis de har gået i 10. klasse på efterskole.

Billedet af, at et efterskoleophold er med til at ruste den unge til at klare en ungdomsuddannelse, genkender de på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. De oplever, at de tidligere efterskoleelever har nogle færdigheder, som gavner dem på ungdomsuddannelserne.

”Vi har en oplevelse af, at de er mere modne, mere rummelige og bedre til at indgå i fællesskaber. De har især nogle sociale skills, som udmærker sig på deres uddannelse,” siger direktør for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Allan Kortnum.

Han peger på, at året i 10. klasse er attraktivt for en stor gruppe unge, fordi det giver en ekstra modenhed, som ifølge ham især kan være afgørende på erhvervsuddannelserne.

”Noget af det, der gør sig gældende, er også, at de er et år ældre end de elever, der kommer direkte fra 9. klasse. Erhvervsuddannelserne stiller høje krav til de unge. De får en læreplads – et ansættelsesforhold med løn – og det indebærer en forpligtelse til at udføre et stykke arbejde. Det kræver en modenhed og selvstændighed, og 10. klasse kan være med til at sikre, at de har den modenhed, der skal til,” siger han.

Bedre rustet til nye fællesskaber
Allan Kortnum hæfter sig også ved, at efterskoleelever har en dannelse med i bagagen, som gavner dem. På erhvervsuddannelserne er det især vigtigt, at man kan se sig selv i et mangfoldigt fællesskab.

”Der er en enorm diversitet på erhvervsuddannelserne, ikke mindst i alder og baggrund. Elever fra efterskoler er rustet til den diversitet, fordi de har været vant til at være i nye fællesskaber og møde unge fra andre landsdele. De har fået nogle værktøjer med sig, som gør, at de i højere grad ser den store diversitet som en styrke, så de kan se sig selv i et erhvervsskolefællesskab og ikke mindst ude i praktikken, hvor diversiteten er endnu større. Det har en stor indvirkning på, om man falder til på sin uddannelse,” siger Allan Kortnum.

27%
Så meget mindre sandsynlighed er der for at afbryde en erhvervsuddannelse, hvis man har gået i 10. klasse på efterskole, end hvis man har afsluttet grundskolen med folkeskolens 9. klasse.
38%
Så meget mindre sandsynlighed er der for at afbryde gymnasiet, hvis man har gået i 10. klasse på efterskole, end hvis man har afsluttet grundskolen med folkeskolens 9. klasse.

Han bakkes op af forskningschef på VIA University Collage i Aarhus, Andreas Rasch-Christensen.

"Frafald er sjældent forbundet med, at den unges faglige præstation halter et enkelt sted eller to, det handler oftere om, at den unge ikke har det godt socialt. Efterskoleelever ved, hvad der skal til for selv at blive en del af et fællesskab og for at inkludere andre. Det har værdi i forhold til at mindske risikoen for frafald," siger Andreas Rasch-Christensen.

Han hæfter sig også ved, at resultaterne i undersøgelsen er renset for forældrenes uddannelses- og indkomstniveau.

"Det er altid et spørgsmål, om denne gruppe af unge har en større sandsynlighed med sig på forhånd, eller om efterskoleåret har afgørende betydning? Jeg tror sådan set, det er det sidste, der gør sig gældende. Efterskoler har ikke et snævert fokus på det faglige, men også på dannelse og det sociale. Det er mit klare indtryk, at det er noget af det, der ruster eleverne godt til den videre færd gennem uddannelsessystemet, hvor det jo også handler om at have gode relationer og at kunne se det brede perspektiv med det, man er igennem," siger han.

4 områder, hvor efterskoleelever klarer sig bedre

1) Sammenlignet med elever fra folkeskolens 9. klasse har elever fra efterskolens 10. klasse en højere sandsynlighed på 15 procent for at have gennemført en ungdomsuddannelse fem år efter.

2) Elever fra efterskolens 10. klasse har 38 procent mindre sandsynlighed for at afbryde gymnasiet og 27 procent mindre sandsynlighed for at afbryde en erhvervsuddannelse sammenlignet med elever fra folkeskolens 9. klasse.

3) Efterskoleelever har 12 procent højere sandsynlighed for at have påbegyndt en videregående uddannelse efter seks år sammenlignet med folkeskoleelever fra 9. klasse.

4) Uddannelseseffekten af 10. klasse er signifikant, uanset om man går i 10. klasse på efterskole eller i folkeskolen. Unge, der tager 10. klasse på efterskole, har dog 7,5 procent øget sandsynlighed for at have gennemført en ungdomsuddannelse fem år efter i forhold til unge, der har gået i 10. klasse i andre skoleformer.

Bagom undersøgelsen

  • Effektanalyse' er foretaget af analysefirmaet Moos-Bjerre for Efterskolerne i januar 2022. Formålet var at undersøge, om der er en uddannelsesmæssig effekt af efterskoleophold.
  • Resultaterne viser de uddannelsesmæssige effekter af at have gået på efterskole, når der er renset for andre faktorer, som har betydning for et uddannelsesforløb som f.eks. forældrenes uddannelses- og indkomstniveau.
  • Det er en registerbaseret undersøgelse af ca. 1,3 millioner skoleelever, der har afsluttet grundskolen i perioden 1995-2020. Unge, der har gået i 10. klasse på efterskole, sammenlignes med unge, der har afsluttet grundskolen med 9. klasse i folkeskolen, fordi det er den elevgruppe, som minder mest om elever i efterskolens 10. klasse.