Af Louise Grønkjær

Danske unge er kompetente og pligtopfyldende som aldrig før, men det halter med deres sociale trivsel. Det vil projektet Me&We gøre noget ved. Det er nu muligt for efterskoler at ansøge om at komme med i projektet i skoleåret 2020/21.

Me&We er et samarbejde mellem Efterskoleforeningen, Mary Fonden, Just Human og Tuborgfondet. Ambitionen med projektet er at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber. Me&We er udviklet i samarbejde med tre pilot-efterskoler og skal nu afprøves/testes på 20-30 efterskoler inden det udbredes yderligere.

"Flere undersøgelser peger på, at mistrivslen blandt de unge er stigende. Det skal vi gøre noget ved. Indholdet i projektet baserer sig bl.a. på små oplæg, en masse brugbare og sjove øvelser, historier, små film samt opfordring og rum til egen refleksion. Samlet set får de unge nogle helt konkrete værktøjer og indsigter, de kan bruge her og nu, men også tage videre med sig i livet. Eleverne bliver kloge på sig selv i samspillet med andre. Kort sagt er projektets ambition at øge den generelle trivsel, styrke de gode relationer og booste fællesskabet," siger Mie Juul Ingerslev, som er projektleder på Me&We.

Hun understreger, at projektet er relevant for hele elevflokken.

"Dette projekt handler ikke alene om de sårbare unge, men henvender sig til og er vedkommende for alle unge. Det er min erfaring, at det er meget værdifuldt, når både medarbejderstab og elever har kendskab til de samme værktøjer og indsigter. Så er der en fælles referenceramme og et sted at tale ud fra. Så begynder det at rykke.” 

Værd at vide om Me&We

Som deltager får I bl.a.

 • Præsentation og introduktion til Me&We til hele personalegruppen i april, juni eller august måned.
 • Kompetenceudvikling af minimum to lærere, der skal fungere som ambassadører, i form af tre workshops af seks timers varighed i hhv. maj og november 2020 samt marts 2021. På workshoppene klædes lærerne på til at undervise i materialet og til at videreformidle til kolleger på efterskolen. Ligeledes får lærerne et netværk med andre ambassadører, som de kan sparre undervejs.
 • Materiale og adgang til Me&We's hjemmeside med PowerPoints, lyd- og filmklip og elevark.
 • Sparring og besøg af projektleder Mie Juul Ingerslev gennem hele skoleåret 2020/2021.

Som deltagende skole forpligter I jer på, at:

 • Ledelsen bakker op om projektet.
 • Minimum to ansatte (lærere og forstandere) har en oprigtig interesse i at være ambassadører for Me&We.
 • Hver ambassadør deltager i tre workshops (workshop 1 finder sted på følgende datoer: Nordjylland: 4. maj, det sydlige Jylland: 5. maj, Fyn: 14. maj, Sjælland: 19. maj).
 • Ambassadørerne har tæt kontakt med projektleder Mie Juul Ingerslev.
 • Ambassadørerne informerer personalegruppen på skolen og sikrer, at lærerne ved, hvordan de skal gribe de enkelte øvelser og aktiviteter an.
 • Udarbejde årsplan med materialets tematikker.

Sådan kommer I med

Motiveret ansøgning på max en side sendes til projektleder på Me&We, Mie Juul Ingerslev: mie@efterskolerne.dk

Ansøgningen skal indeholde:

 • En kort beskrivelse af jeres skole.
 • En kort beskrivelse af, hvordan I arbejder med trivsel på nuværende tidspunkt.
 • En kort beskrivelse af, hvad I ønsker at få ud af projektet.
 • En præsentation af de ambassadører, jeres skole ønsker skal være tilknyttet projektet.

Deadline for ansøgning er 12. marts. Der ønskes et bredt udsnit af efterskoler, hvad angår skolestørrelse, skoleprofil og geografisk placering.