Af Louise Grønkjær & Anna Rossman Thejsen

Danske unge er kompetente og pligtopfyldende som aldrig før, men det halter med deres sociale trivsel. Det vil projektet Me&We gøre noget ved. Det er nu muligt for efterskoler at ansøge om at komme med i projektet i skoleåret 2020/21.

Me&We er et samarbejde mellem Efterskoleforeningen, Mary Fonden, Just Human og Tuborgfondet. Ambitionen med projektet er at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber. Me&We er udviklet i samarbejde med tre pilot-efterskoler og skal nu afprøves/testes på 20-30 efterskoler inden det udbredes yderligere.

"Flere undersøgelser peger på, at mistrivslen blandt de unge er stigende. Det skal vi gøre noget ved. Indholdet i projektet baserer sig bl.a. på små oplæg, en masse brugbare og sjove øvelser, historier, små film samt opfordring og rum til egen refleksion. Samlet set får de unge nogle helt konkrete værktøjer og indsigter, de kan bruge her og nu, men også tage videre med sig i livet. Eleverne bliver kloge på sig selv i samspillet med andre. Kort sagt er projektets ambition at øge den generelle trivsel, styrke de gode relationer og booste fællesskabet," siger Mie Juul Ingerslev, som er projektleder på Me&We.

Hun understreger, at projektet er relevant for hele elevflokken.

"Dette projekt handler ikke alene om de sårbare unge, men henvender sig til og er vedkommende for alle unge. Det er min erfaring, at det er meget værdifuldt, når både medarbejderstab og elever har kendskab til de samme værktøjer og indsigter. Så er der en fælles referenceramme og et sted at tale ud fra. Så begynder det at rykke.” 

Høng: Projektet har reduceret frafald
Høng Efterskole er en af tre efterskoler, der som de første afprøvede de metoder og materialer, som danner baggrunden for Me&We, som nu skal bredes ud til efterskoler i hele landet.

Forstander på Høng Efterskole Thorkild Specht var ikke i tvivl om, at skolen skulle være med i projektet, da han første gang hørte om det:

”Som forstander oplever jeg, at presset på de unge er stigende. Særligt i starten af skoleåret er der elever, der fortæller, at de ikke kan finde ind i et nært fællesskab. De har ikke fået gode og nære venskaber. De oplever, at de er ensomme, at de ikke kan falde til og de er de eneste, der har det sådan.”

Høng Efterskole havde, før de kom med i projektet, i flere år et elevfrafald, der lå over landsgennemsnittet. Ifølge Thorkild Specht fortalte har skolens deltagelse i projektet reduceret elevfrafaldet og skabt bedre relationer blandt eleverne.

”Deltagelsen i projektet har betydet, at vi har fået en fælles og koordineret tilgang til de unges udfordringer og er blevet bedre til at styrke de unges relationer og fællesskabet på skolen,” siger Thorkild Specht.

Eleverne på Høng efterskole har som en del af deltagelen i Me&We været igennem en række øvelser inden for temaerne fællesskab, kammerater, forstå dig selv og andre, mig og min mobil, søvn mv. En af dem, Emil Obel Jakobsen, oplever, at det har gjort det lettere at betro sig til hinanden.

”Øvelserne har kickstartet en helt anden måde at være social på. Dem, der havde svært ved at tale med andre før, føler sig mere trygge nu. Jeg tror også, at projektet har gjort det lettere for os at sige både til lærerne og hinanden, hvis vi har det svært,” siger han.

En anden elev, Laura Klitgaard Nicolaisen, har ikke selv haft det svært socialt, men oplever også, at der er kommet en ny åbenhed blandt eleverne.

”Vi ved meget mere om hinanden nu. Jeg har f.eks. flere venner på skolen, som har social angst, og det har virkelig hjulpet dem. En af mine gode venner sagde til mig: ’Jeg tror aldrig, jeg har følt mig så rolig og så meget som en del af et fællesskab’.”

Værd at vide om Me&We

Som deltager får I bl.a.

 • Præsentation og introduktion til Me&Wetil hele personalegruppen i april, juni eller august måned.
 • Kompetenceudvikling af minimum to lærere, der skal fungere som ambassadører, i form af tre workshops af seks timers varighed i hhv. maj og november 2020 samt marts 2021. På workshoppene klædes lærerne på til at undervise i materialet og til at videreformidle til kolleger på efterskolen. Ligeledes får lærerne et netværk med andre ambassadører, som de kan sparre med undervejs.
 • Materiale og adgang til Me&We'shjemmeside med PowerPoints, lyd- og filmklip og elevark.
 • Sparring og besøg af projektleder Mie Juul Ingerslev gennem hele skoleåret 2020/2021.

Som deltagende skole forpligter I jer på, at:

 • Ledelsen bakker op om projektet.
 • Minimum to ansatte (lærere og forstandere) har en oprigtig interesse i at være ambassadører for Me&We.
 • Hver ambassadør deltager i tre workshops (workshop 1 finder sted på følgende datoer: Nordjylland: 4. maj, det sydlige Jylland: 5. maj, Fyn: 14. maj, Sjælland: 19. maj).
 • Ambassadørerne har tæt kontakt med projektleder Mie Juul Ingerslev.
 • Ambassadørerne informerer personalegruppen på skolen og sikrer, at lærerne ved, hvordan de skal gribe de enkelte øvelser og aktiviteter an.
 • Udarbejde årsplan med materialets tematikker.

Sådan kommer I med

Motiveret ansøgning på max en side sendes til projektleder på Me&We, Mie Juul Ingerslev: mie@efterskolerne.dk

Ansøgningen skal indeholde:

 • En kort beskrivelse af jeres skole.
 • En kort beskrivelse af, hvordan I arbejder med trivsel på nuværende tidspunkt.
 • En kort beskrivelse af, hvad I ønsker at få ud af projektet.
 • En præsentation af de ambassadører, jeres skole ønsker skal være tilknyttet projektet.

Deadline for ansøgning er 12. marts. Der ønskes et bredt udsnit af efterskoler, hvad angår skolestørrelse, skoleprofil og geografisk placering.