1. Inddrag de unge
De fleste unge er enormt nysgerrige efter at lære om køn, krop og seksuelle spilleregler. Og så har de masser af bud på, hvad de har brug for at vide mere om. Så lad undervisningen være dialogbaseret og giv eleverne indflydelse på, hvad der skal tales om – og hvordan.

2. Udnyt de mange tværfaglige muligheder
Undgå kun at fokusere på farer og risici – husk, at seksualitet først og fremmest handler om sundhed, nydelse og livskvalitet. Det er også vigtigt ikke at reducere seksualundervisning til genitalier og prævention, men i stedet at anskue sex som et bio-psyko-socialt fænomen. Gør det evt. til et emne på næste møde i personalegruppen, så I bedst muligt får seksualundervisningen gjort tværfaglig. Der er både humanistiske, eksistentielle, biologiske, relationelle, spirituelle, samfundsmæssige og kulturelle aspekter af seksualitet, man kan tage fat på. Fortsæt selv listen.

3. Private eksempler er no go
En vigtig præmis er, at det er no go at tale privat i seksualundervisningen, som mange af os voksne selv oplevede, da vi gik i skole. Hvem husker ikke, da læreren talte om sin egen første gang? Undgå, at det bliver akavet for både lærer og elever ved at etablere det såkaldte ’trygge rum’ i undervisningen. Start f.eks. med at sige: ’I skal ikke tale om noget privat, og det skal jeg heller ikke’. Unge vil ofte gerne tale om sex og om sig selv, men det gør det lettere for alle at generalisere og tale med udgangspunkt i fiktive eksempler. Oplever du, at en elev begynder at tale privat, f.eks. om en seksuel oplevelse, kan det være en idé at sige: ’Det, kan jeg godt høre, er interessant, men husk lige reglen, og kom gerne hen til mig efter timen.’

4. Brug dilemmaer og anonyme spørgsmål
Anonyme spørgsmål afleveret i en kasse til læreren kan danne udgangspunkt for gode samtaler om sex og krop. Det kan også være en idé at bruge dilemmaøvelser. F.eks.: ’Hvorfor synes mange unge, det er svært at bruge prævention?’ Eller: ’Hvad kan Josefine gøre, hvis hun har fået tilsendt et ’dick pick’?’ Dilemmaerne er med til at ruste eleverne til at forholde sig kritisk til normer og idealer for køn, krop og seksualitet og til at kunne træffe gode valg i deres hverdag.

5. Bryd med den kønsopdelte seksualundervisning
Mange skoler har stadig kønsopdelt seksualundervisning. Det er tiden løbet fra. Flere unge er nemlig søgende i forhold til deres kønsidentitet, og det stiller nye krav til lærerne. Når undervisningen er kønsopdelt, vil der være nogle, som føler, at de ikke helt passer i den ene eller den anden kønskasse.

6. Tal om skolens normer og regler
Mange efterskoler har forbud mod, at eleverne har sex på skolen. Men uanset, om sex er tilladt eller ej, er det oplagt f.eks. som emne for fællessamling at tale med eleverne om seksualitet og om, hvorfor skolen har eller ikke har et forbud. Det er et godt udgangspunkt for at tale om alt fra respekt til grænser, seksuel lyst og sociale spilleregler.

7. Søg inspiration udefra
Begynd f.eks. med at orientere jer i Fælles Mål-undervisningsmaterialet på emu.dk. Der er også masser af gode og gratis klassetrinsopdelte undervisningsmaterialer at hente på både Sex & Samfunds underviserportal.dk og elevsitet determinkrop.dk. Ønsker du at dykke mere ned i faglitteratur på området, er der to bøger, som bl.a. Christian Graugaard står bag, som er værd at læse: ’Seksualitet, skole og samfund – kritiske perspektiver på seksualundervisning’ fra Hans Reitzels Forlag, 2018 og ’Sexologi – faglige perspektiver på seksualitet’ fra 2019. I kan også invitere oplægsholdere udefra til at tale om sex, kærlighed og grænser. Book f.eks. undervisere fra Sexualisterne, Sexekspressen, Normstormerne eller Sex & Samfund. Men husk, at seksualundervisningen er dit ansvar som lærer, og at eksterne undervisere kun er et supplement til skolens egen undervisning.

Kilder: Sexologiprofessor Christian Graugaard og projektleder i Sex & Samfund Pernille Ane Egebæk


Forebyg seksuelle krænkelser på efterskoler
De senere år er der kommet øget fokus på behovet for at forebygge krænkelser og sexisme generelt. Det er efterskolens ansvar at beskytte eleverne mod, at de bliver udnyttet eller krænket af medarbejdere eller andre elever, mens de går på skolen, og at forebygge seksuelle krænkelser gennem bedre oplysning og åbne diskussioner om sex, seksualitet, samtykke og grænser. Som en hjælp til det arbejde har Efterskolerne udgivet ’Forebyggelse af seksuelle krænkelser på efterskoler’. Vejledningen henvender sig til skolernes ledelse og medarbejdere og indeholder en række forslag til, hvordan man som skole kan arbejde forebyggende, den giver eksempler på situationer, hvor der er foregået krænkende adfærd, og forslag til håndtering af de konkrete eksempler. Find vejledningen her