Efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen. Foto: Trine Bukh

08. april 2024

Ny folkeskoleaftale er et skridt på rette vej

Torben Vind Rasmussen glæder sig især over udsigten til færre prøvefag. Men der mangler fokus på trivsel, skriver han i formandsbrevet denne gang.

Torben Vind Rasmussen. Foto: Trine Bukh

06. februar 2024

1.411!

Der kommer 1.411 deltagere til Efterskolernes årsmøde 1.-3. marts. Torben Vind Rasmussen glæder sig over den store tilslutning og håber på et stort udbytte for alle.

Torben Vind Rasmussen. Foto: Trine Bukh

18. januar 2024

Godt nytår – med en opfordring

Torben Vind Rasmussen håber, at mange efterskoler vil overveje at deltage i 10. klasseprojektet, der udvikler 10. klasse de kommende år.

Efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen. Foto: Trine Bukh

18. december 2023

Det vigtigste projekt i mange år

Torben Vind Rasmussen opfordrer efterskoler til at investere i fremtidens efterskole ved at være med til at udvikle 10. klasse.

Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne. Foto: Trine Bukh

11. december 2023

Hold håbet op!

Torben Vind Rasmussen ønsker glædelig jul til alle og ser frem til 2024 med alle efterskolefolk.

Efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen. Foto: Trine Bukh

14. november 2023

Deltag i debatten om udvikling af efterskolerne

Et udviklingsprojekt for 10. klasse og en ny stipendieordning har været på programmet på bestyrelsens rundtur i landet. Torben Vind Rasmussen takker i dette formandsbrev for alle input og opfordrer til debat.

Torben Vind Rasmussen. Foto: Trine Bukh

12. oktober 2023

Mere plads til frihed og mestringskultur

Det nye folkeskoleudspil giver god mening. På efterskolerne har vi god erfaring med centrale elementer, og vi fortsætter med at bidrage til den bedst mulige udskoling.

Efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen. Foto: Trine Bukh

12. september 2023

Nye spor i skoleformens udvikling

På regionsmøderne kommer foreningen med konkrete forslag til 10. klasse og flere økonomisk trængte på efterskole. Og så inviterer vi til konference om praksisfaglighed.

Torben Vind Rasmussen. Foto: Trine Bukh

15. august 2023

Velkommen til skoleåret 2023/24

I foreningen er årets overskrift møder og dialog, skriver Torben Vind Rasmussen bl.a. i skoleårets første formandsbrev.

Torben. Foto: Trine Bukh

13. juni 2023

Sommerhilsen fra formanden

Vi kan gå på sommerferie med en bevidsthed om, at der er opbakning til efterskolen som skoleform. Men vi skal kridte skoene til efteråret, skriver Torben Vind Rasmussen i skoleårets sidste formandsbrev.

Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen. Foto: Trine Bukh

16. maj 2023

Efterskoler er og bliver vigtige for unge og for samfundet

Torben Vind Rasmussen ser tilbage på nogle travle og udfordrende uger, efter Reformkommissionen offentliggjorde deres anbefalinger, bl.a. om at afskaffe 10. klasse. Han takker alle ude på efterskolerne, som stod frem og fortalte, hvilke konsekvenser det vil få for vores unge.

Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne. Foto: Trine Bukh

19. april 2023

Årets optag til ungdomsuddannelserne

I denne uge kom tallene for søgning til ungdomsuddannelserne, og børne- og undervisningsministeren rettede i den forbindelse blikket mod efterskolerne. Efterskolerne er ikke problemet – de er en del af løsningen, understreger Torben Vind Rasmussen i formandsbrevet.