Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Kim Larsen sang det meget præcist. "Om lidt bliver her stille." Et efterskoleår består af ti måneder, hvor specielt afslutningen er hæsblæsende for mange af jer. Og så bliver der stille. Stilhed til oprydning, refleksioner, evaluering og ferie.

Sommerferien er et limbo mellem fortid og fremtid, hvor depoterne skal lades op til at møde et nyt elevhold, der skal nå at lære og opleve ufatteligt meget, før de om et år står samme sted, som dette års elever står i dag.

Jeg blev rørt, da jeg læste om den tidligere efterskoleelev Christian Muhlig, der i nyhedsbrevet denne gang fortæller, hvad efterskolen har betydet for ham. Han fik et stipendium til sit efterskoleophold fra Egmont Fondens 'En Håndsrækning'. Og ikke mindst fik han modet til at tage en uddannelse og rejse ud i verden.

Brydninger i gang
Hvis jeg skal kigge fremad mod næste skoleår, fornemmer jeg fra min stol brydninger. Brydninger i elevernes søgemønstre, hvor flere end tidligere shopper rundt mellem efterskoler langt henne i foråret og først beslutter sig tæt på skolestart. Brydninger i forhold til det samlede elevtal, der måske er vigende i takt med et snarligt fald i det samlede børnetal. Og brydninger i forhold til de politiske drøftelser, hvor kræfter arbejder på at ændre udskolingsstrukturen, herunder at fjerne den kommunale 10. klasse til fordel for en helt ny, praktisk ungdomsuddannelse.

Personligt forstår jeg ganske enkelt ikke den logik, hvor der tales om, hvordan der kan fyldes mere ind i folkeskolen, sammenholdt med signaler om at fjerne den kommunale 10. klasse. I min logik skal der en større gryde til, når man vil fylde mere i den. Ikke omvendt. Det kommer foreningens næste skoleår utvivlsomt også til at handle om.

For foreningen er det vigtigt at drøfte brydningerne med jer. Gennem nyhedsbreve, kurser og konferencer vil foreningen og jeg som formand forsøge at være i dialog med så mange af jer som overhovedet muligt. Vi skal også tale om dem på årsmødet på Nyborg Strand i marts 2025.

Når det nye efterskolehold møder den allerførste skoledag i august, bliver alting konkret igen. Så står der omkring 30.000 elever på efterskolerne, som forventer fuld plade på livsoplysning, folkelig oplysning, demokratisk dannelse og meget mere – uanset hvordan verden udenfor ser ud, og uanset hvad der bliver sagt på Christiansborg. De unge mennesker kommer igen til at kræve jeres fulde opmærksomhed og fyldte energidepoter.

Rigtig god skoleafslutning og rigtig god sommerferie!