Efterskolerne og FRISKOLERNE har modtaget en bevilling på 3.5 mio. kr. fra Samfonden, som over de næste 2,5 år skal styrke frivillighedskulturen ved at sætte frivillighed på skoleskemaet, eksperimentere med lokale samarbejder og igangsætte konkrete aktiviteter. Samtidigt er 16 store civilsamfundsaktører gået sammen i en ’Frivillighedsalliance’, der skal sikre projektet bred forankring og bane vejen for fælles løsninger på de aktuelle udfordringer med involvering, rekruttering og motivering af unge frivillige.

Næsten 100 ansøgere lagde billet ind på projektlederstillingen og blandt et meget stærkt felt er Tinna Ølholm ansat til at lede projektet fra 1. august 2024. Tinna kommer fra en stilling som udviklingskonsulent i DGI Midtjylland, hvor hun har arbejdet med foreningsudvikling og er medudvikler af – og underviser på – en frivillighedsuddannelse for frivillige ledere. Tinna har tidligere også stået i spidsen for flere projekter, der alle har fokus på at udvikle og styrke frivillighed. Desuden har hun løbende uddannet sig – senest 'diplom i ledelse', hvor afgangsopgaven handlede om organisationsudvikling og ledelse af frivillighed. Tinna er selv engageret i frivilligt arbejde, når hun træner børn og unge i fodbold eller gymnastik.

"Tinnas værktøjskasse er fyldt op med redskaber, der handler om at styrke og motivere det frivillige engagement. Det gælder både på et teoretisk og praktisk plan, fordi Tinna løbende har uddannet sig relevant og arbejdet professionelt med at udvikle og motivere til frivilligt engagement. Og så er hun selv en meget tydelig eksponent for det at være frivillig. Vi glæder os meget til samarbejdet og til at drage nytte af Tinnas erfaringer, ideer og energi i projektet," udtaler Maren Skotte, kommunikationschef i FRISKOLERNE.

"Jeg har igennem mine seneste 12 år som ansat i DGI Midtjylland ledet et utal af store og små projekter og har derigennem arbejdet med børn, unge, skoler og foreninger. Det giver mig særligt energi at se mennesker blive begejstrede og tage ansvar. Jeg glæder mig meget til at komme ud på de deltagende skoler og sætte frivilligheden endnu mere på dagsordenen til gavn og glæde for alle – ikke mindst de unge selv. Jeg ser også frem til at arbejde med alle de spændende alliancepartnere, som jeg slet ikke kan vente med at finde ud af, hvad kan sammen. Jeg er meget taknemmelig for at få chancen for at stille mig i spidsen for så vigtigt et projekt."

Tinna Ølholm får base i Friskolernes Hus på Fyn, hvorfra projektet 'Frivillighedsalliancen' varetages. En følgegruppe og en styregruppe med repræsentanter fra såvel friskoler som efterskoler skal sikre, at projektet er godt forankret i begge foreninger.

Tinna Ølholm er gift med Per Ølholm, leder af Hobro Friskole, og mor til tre børn. Familien bor i Viborg.

I 2024 optages i alt ti skoler til at være med i projektet og 20 skoler optages i 2025. Se mere om muligheden for at få frikøbt lærerkræfter til at deltage i projektet her.