Frivillighedsalliancen skal være til gavn for den enkeltes trivsel, til gavn for civilsamfundet og demokratiet. Det skal ske ved at koble skoler og civilsamfund tættere sammen og ved at sætte en offentlig dagsorden om værdien af medborgerskab, hjælpsomhed og fællesskaber i Danmark. Fordi et stærkt demokrati kræver deltagelse.

Frivillighed på de ældste elevers skoleskema
Med projektet gøres det muligt at frikøbe lærere til at arbejde nysgerrigt og konkret med at styrke forbindelsen mellem de ældste elever og civilsamfundet på baggrund af fem bærende dogmer:

 • Frivilligt engagement skal erfares for at blive en del af børn og unges identitet
 • Frivilligt engagement skal have betydning for andre – uden for skolen
 • Frivillige indsatser skal bero på elevengagement og -involvering
 • Frivilligt engagement forudsætter inkluderende fællesskaber
 • Frivilligt engagement skal forstås bredt – fra foreninger til løst organiserede aktiviteter

I 2024 optages ti skoler (fem efterskoler og fem friskoler) i projektet – og i 2025 optages tyve skoler i projektet (ti efterskoler og ti friskoler). Skoler optages for ét år ad gangen.

Skolerne modtager 35.000 kr. til frikøb af lærerkræfter, der kan anvendes efter lokale ønsker i skoleåret 2024/25. Det er op til skolen selv at beslutte, hvordan midlerne bedst anvendes for størst mulig effekt. Ambitionen med frikøbet er at gøre det muligt for skoler at prioritere arbejdet med at bygge bro mellem skole og civilsamfund og forhåbentligt motivere til en varig indsats. Projektlederen i Friskolernes Hus er bindeled til de deltagende skoler.

Skoler, der optages i projektet, forpligter sig til at:

 • udpege en kontaktperson/tovholder på skolen
 • bidrage med lærerkræfter svarende til min. 80 timer (eget bidrag). Frikøbet på 35.000 kr. svarer til en månedsløn for en lærer (160 timer), hvorfor den samlede indsats svarer til 240 timer
 • afrapportere det forbrugte timetal (i runde tal – når skoleåret er omme) og de konkrete tiltag til projektleder (løbende eller i forbindelse med netværksmøder)
 • deltage i netværksmøder to gange årligt (i september 2024 og januar 2025). Hver skole deltager med én lærer og to elever. Der er mødepligt ved netværksmøderne, hvor der er fokus på videndeling og inspiration.
 • facilitere konkrete indsatser/aktiviteter på baggrund af fem grundlæggende dogmer (se ovenfor)
 • kommunikere om, at skolen deltager i projektet (fx via skolens hjemmeside, sociale medier, lokalavis m.v.)
 • uploade konkrete erfaringer, undervisningsforløb m.v. via online-idébank på www.frivillighedsalliancen.dk (fx én side med beskrivelse af indsatsen, billeder m.v.)
 • stille sig til rådighed for tilknyttet forskningsmiljø, der følger projektets resultater (surveys og interviews)
 • bidrage med input til ambitionen om at udvikle et nyt aktivistisk samfundsfag med fokus på at ’gøre’ og ’erfare’
 • bidrage til den årlige evaluering

Sådan ansøger I:
Skoler, der ønsker at ansøge om at være en del af projekt "Frivillighedsalliancen", skal indsende en kortfattet ansøgning til frivillig@friskolerne.dk med følgende oplysninger:

 • Skolens navn og adresse
 • Navn og kontaktinfo for kontaktperson
 • Kort motivation (1/2-1 side)

Ansøgningsfristen er 3. juni 2024. En styregruppe bestående af repræsentanter fra Efterskolernes og FRISKOLERNES sekretariater optager skolerne. De fem friskoler og fem efterskoler, der optages i projektet 2024, får endelig besked primo juni.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved at kontakte Maren Skotte, Kommunikationschef i FRISKOLERNE, tlf. 20498503, maren@friskolerne.dk

Læs mere om projektet og alliancepartnere her