Af Jakob Clausager Jensen og Louise Grønkjær

Interesserer du dig for internationalt arbejde, og vil du være med til at styrke efterskolernes arbejde med internationale emner? Så er det nu muligt at ansøge om at blive medlem af Efterskoleforeningens internationale udvalg.

Praktisk info

Fakta om udvalget

  • Efterskoleforeningens internationale udvalg blev oprettet i 2008.
  • Formålet med udvalget er at kvalificere efterskolernes arbejde med internationale temaer.
  • Udvalgets medlemmer sidder to år ad gangen med mulighed for en gang at forlænge med yderligere to år.
  • Udvalget består af otte medlemmer – se de nuværende medlemmer her.
  • Udvalget mødes to gange årligt på efterskoler over hele landet. Herudover afholdes der et årligt seminar, hvor udvalget også deltager.
  • Transportudgifter dækkes af Efterskoleforeningen.
  • Næste møde afholdes på Rysensteen Gymnasium 26. maj 2020 kl. 10.00-15.00.

Noget for dig?

  • Vi forestiller os, at du er lærer eller forstander på en efterskole og har erfaring med internationalt samarbejde.
  • Er du interesseret i at deltage i udvalget, så skriv en mail til Jakob Clausager Jensen, international konsulent, jcj@efterskolerne.dk senest 10. marts 2020. 
  • Vi vil gerne vide hvilken skole du kommer fra, hvorfor du gerne vil være med i udvalget, og hvilke erfaringer og kompetencer du kan byde ind med.