Af Louise Wethke Buch

Som en del af Efterskolernes bæredygtige projekt, Fælles Forandring, er der i år mulighed for at skabe et verdensmålsudvalg med en elevgruppe på tre til otte elever fra hver skole. Elevudvalgene får adgang til at deltage i seks digitale værksteder, som skal klæde eleverne på til at gøre deres efterskole grønnere gennem bæredygtige initiativer lokalt på skolerne. De digitale værksteder er et nyt initiativ i år, hvor Fælles Forandring afholdes digitalt.

Idéen med udvalgene er, at de skal rykke klimadebatten og arbejdet med verdensmålene tættere på eleverne og deres hverdag. På de digitale værksteder vil eleverne blive undervist i seks temaer, som støtter dem i at udføre og udbrede et konkret tiltag på efterskolen, som kan gøres mere bæredygtigt. Verdensmålsudvalget skal derfor selv ud at kigge i klasselokalerne, i køkkenet eller for eksempel se på den måde, skolen rejser på.

Elevudvalgenes initiativer er en optakt til Fælles Forandrings digitale verdensmålsfestival den 18. maj. Projektleder for Fælles Forandring, Charlotte Hedevang Nielsen, håber, at de elevudvalgenes arbejde kan tænde elevernes engagement for verdensmålene.

”Visionen med verdensmålsudvalgene og de digitale værksteder er at engagere eleverne i den grønne dagsorden og klæde dem på til at skabe sjove og lærerige initiativer ud fra verdensmålene. Det er eleverne, der med deres nysgerrighed, fantasi og engagement skal forme og udbrede indsatsen,” siger hun.


Fælles Forandring er en klimafestival, der tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. De digitale værksteder for elever er en optakt til festivalen, som i 2021 afholdes digitalt den 18. maj. Læs mere om verdensmålsudvalgene og de digitale værksteder her.

Digitale værksteder støtter eleverne undervejs
De seks digitale værksteder kommer til at foregå over Zoom om aftenen mellem klokken 19-21 fra januar til maj 2021. På værkstederne får eleverne kompetencer og værktøjer til at arbejde med deres initiativer og gøre dem skarpere. 

De vil møde gæsteundervisere fra blandt andet talerskolen Røst, som vil give eleverne redskaber til at tage ordet ude på skolerne og udbrede deres idéer. Derudover inviteres elevudvalgene ind i Fælles Forandrings nye fællesskab på Instagram, hvor de kan dele deres lokale projekter med hinanden. 

”Vi håber, at elevudvalgene kan give skolerne en masse nye initiativer, spændende debatter og samtaler om bæredygtighed. Det er vigtigt, at der er rum til elevernes spørgsmål og krav, så de for eksempel kan banke på hos pedellen, rengøringspersonalet eller i køkkenet og komme med idéer og spørgsmål til, hvordan efterskolerne kan blive mere bæredygtige,” siger Charlotte Hedevang Nielsen.

De seks digitale værksteder

  • 27. januar og 9. februar: Skab et verdensmålsudvalg
  • 24. februar: Skab bæredygtige initiativer på din efterskole
  • 9. marts: Del tiltag fra din skole – også på sociale medier 
  • 24. marts: Lær at skrive et debatindlæg
  • 6. april: Lær at holde en tale med talerskolen Røst
  • 4. maj: Få journalistiske værktøjer til at dække festivalen Fælles Forandring 18. maj 

Tilmeld jeres skole
En kontaktlærer kan tilmelde en elevgruppe på 3-8 elever ved at sende en mail til projektleder på Fælles Forandring, Charlotte Hedevang Nielsen, på chn@efterskolerne.dk. Deadline for tilmelding er 26. januar. Det er gratis at deltage, og skolerne skal stille med en kontaktlærer, som løbende får informationer om værkstederne og støtter elevernes deltagelse i projektet.