Af Louise Wethke Buch

Den første dag efter juleferien skulle være begyndt i fællesskab, og for mange efterskoler er morgensang et af de første samlingspunkter efter en lang ferie. I stedet står fællessalene på landets efterskoler tomme.

Tre efterskoler giver deres bud på, hvordan man holder fast i traditionen om at synge sammen i en tid, hvor fællessalen er skiftet ud med teenageværelser rundt omkring i landet. De har arrangeret de virtuelle sangtimer på tre forskellige måder, men er enige om, at fællessang er særlig vigtig lige nu. Samlingerne er nemlig med til at skabe følelsen af hverdag, fællesskab og efterskoleånd.

Efterskolen for Scenekunst skaber sammenhold i Facebookgruppen:

”Det giver eleverne en følelse af efterskoleånd" 

Når forstander Heine Boe holder morgensang på Efterskolen for Scenekunst, er det i disse uger foran 85 tomme stole. Når han siger noget, som, han håber, har karakter af at være lidt sjovt, står han og kigger ind i et kamera. Den nonverbale kommunikation mangler, men til gengæld er der en fællesskabsfølelse og en interaktion mellem eleverne, når de synger sammen i deres lukkede Facebookgruppe.

”Eleverne sidder hjemme og skriver: ”Jeg savner det her!”, mens vi synger, og de har sendt billeder og videoer af, at de har sunget med sammen med hele familien. De vil jo hellere sidde sammen på skolen, men fællessang i Facebookgruppen giver dem en følelse af efterskoleånd og at være en smule i fællesskab med hinanden,” siger Heine Boe.

For Heine Boe og lærerne på Efterskolen for Scenekunst har det været vigtigt at fastholde nogle ritualer i en anderledes hverdag. Lige nu er morgen- og aftensang og samlingen inden weekenden det, der minder dem om den hverdag, de kender fra efterskolen.

”Det er efterskolernes fællesskab at synge sammen – ikke kun at have engelsk på Zoom.”

- Heine Boe, forstander på Efterskolen for Scenekunst

”Den ritualisering, at vi starter og slutter dagen i fællesskab, holder vi fast i. Det er efterskolernes fællesskab at synge sammen – ikke kun at have engelsk på Zoom. I foråret blev ritualet for, hvordan vi møder hinanden og siger goddag, slået i stykker. Derfor holder vi fast i de bittesmå ritualer, og når vi starter dagen og synger sammen, føles det hele lidt mere, som det plejer,” siger han.

Det er ikke teknisk muligt for eleverne at høre hinanden, når de synger sammen på Facebook. For at få en oplevelse af at være sammen taler Heine Boe eller en af de andre lærere hver dag om et tema og stiller spørgsmål til eleverne. På den måde er kommentarsporet blevet et samlingspunkt i gruppen.

”Samlingerne i Facebookgruppen er ekstremt tilgængelige for eleverne. De får en notifikation, når der livestreames i gruppen, og de kommenterer undervejs eller svarer på spørgsmål, så vi skaber et samspil. Og så har vi den fordel at have en filmlærer på skolen, så det bliver en lækker produktion med flere kameraer, så det også er spændende at se på,” siger han.

Midtsjællands Efterskole sender live på Facebook:

"Fællessang giver en livsenergi, vi har brug for i denne krisetid"

Under forårets nedlukning begyndte Midtsjællands Efterskole dagen med samling og morgensang i en lukket Facebookgruppe for årgangen. Her talte forstander Christian Hougaard-Jakobsen om et tema hver morgen, og der blev sunget og givet praktiske informationer til eleverne.

Eleverne begyndte dog hurtigt at savne den faste sangtime om fredagen, hvor sangene var mere i fokus. Efterskolen valgte derfor at sende fredagssang live på deres åbne Facebookside for at give sangtimen et andet format end morgensamlingen. Det bredte efterskolens fællessang endnu længere ud, så både elever, tidligere elever, forældre, bedsteforældre og andre med tilknytning til skolen kunne synge med. Flere hundrede så med live på den første sangtime. Interessen fik skolen til at brede konceptet ud, så de også begyndte at sende aftensang live på Facebooksiden.

”Vi blev forbavsede over, hvor mange der så med, og det var utroligt rørende at opleve, hvor stor betydning det også havde for andre – især tidligere elever. Et af vores bestyrelsesmedlemmer sagde – og det har jeg tænkt meget over siden – at han aldrig havde oplevet skolen så åben, som den var der,” siger Christian Hougaard-Jakobsen.

”Et af vores bestyrelsesmedlemmer sagde – og det har jeg tænkt meget over siden – at han aldrig havde oplevet skolen så åben.”

- Christian Hougaard-Jakobsen, forstander Midtsjællands Efterskole

Idéen om at sende fredags- og aftensang live på Facebook var derfor nem at gentage i år, da eleverne ikke kunne komme tilbage til skolen efter juleferien. For Midtsjællands Efterskole har det været en god erfaring at byde andre ’indenfor’ til fællessang.

”Vi skaber fællesskab på tværs af årgange og på tværs af generationer. Fællessang giver en livsenergi, vi har brug for i denne krisetid. Det er fællessang. Det er fællesskab. Det er at være sammen om noget andet end den her åndssvage krise,” siger Christian Hougaard-Jakobsen.

Når de sender live, sidder tre lærere adskilt af plexiglas og spiller og synger, farvede lyskæder pynter i baggrunden, og i pauserne mellem sangene bliver der underholdt med far-jokes. Sangteksterne bliver sat ind på skærmen undervejs.

”Konceptet er helt enkelt. Det er selvfølgelig fattigere, når eleverne sidder på teenageværelserne, end når vi sidder i fællessalen og har oplevelsen sammen. Men fællessang er dét, der kan binde os sammen, når vi er adskilt, og det er fuldstændig afgørende lige nu,” siger Christian Hougaard-Jakobsen.

Waldemarsbo Efterskole synger sammen på YouTube:

"Både forældre og elever sidder og synger med"

 

På Waldemarsbo Efterskole holder forstander og viceforstander morgensang på YouTube hver morgen. De optager videoen dagen før og lægger den op som en premiere på YouTube, så den er planlagt til næste morgen. Eleverne får notifikationer om morgenen, og videoen tæller ned fra to minutter, inden den starter, så den får karakter af at være en live-udsendelse. 

”YouTube er et godt format, fordi alle har adgang til YouTube. Det er ikke nødvendigvis alle vores elever, der er på Facebook. Vi har fået rigtig meget positiv respons fra både forældre og elever, som sidder og synger med, og de synes, det er hyggeligt, at vi synger sammen som et lille morgenritual,” siger viceforstander Nikolaj Schomaker.

I foråret eksperimenterede skolen med at sende morgensang live på YouTube, men havde problemer med kvaliteten. I stedet har de valgt at filme morgensangen aftenen før og bruge to timer på at redigere videoen. På den måde kan de også klippe andre indslag ind imellem sangene.

”Vi har blandt andet været på en rundtur på skolen, haft en konkurrence om at navngive en af vores nye gedekid eller vist, hvordan man lavede brændenældesuppe. Eleverne føler sig stadig som en del af efterskolelivet, når de både følger dagligdagen på skolen og synger morgensang sammen med os. Den tid, vi bruger på det, er godt givet ud i sidste ende,” siger Nikolaj Schomaker.

”Når vi sparker dagen i gang med fællessang og sjove og hyggelige indslag, appellerer vi også til, at eleverne snakker videre sammen indbyrdes.”

- Nikolaj Schomaker, viceforstander på Waldemarsbo Efterskole

Morgensangen starter klokken 8.30 på YouTube hver morgen, og sangene er alle nogle, de kender og har sunget før på efterskolen.

”Lige nu skal vi holde fast i så mange rytmer og rutiner, som vi overhovedet kan. De sange, vi har sunget før på efterskolen, skaber genkendelighed, varme og glæde. Det er soundtracket til deres efterskoleår. Det er vigtigt, at der er noget fast at stå op til hver dag, og når vi sparker dagen i gang med fællessang og sjove og hyggelige indslag, appellerer vi også til, at eleverne snakker videre sammen indbyrdes,” siger Nikolaj Schomaker.

Og chatten på YouTube er i fuld gang, mens forstanderen og viceforstanderen fortæller, synger og spiller til morgensang. For at gøre videoen mere spændende at se på, har de sat en greenscreen i baggrunden, hvor der kører en film med naturen omkring efterskolen.

”Når man ikke har den fysiske, nære kontakt, hvor man kan se hinanden i øjnene, har vi brug for, at det hele er lidt mere underholdende. Når eleverne ser forstanderen og viceforstanderen på slap line, giver det måske et lille smil fra morgenstunden og en følelse af, at de stadig er en del af noget – noget genkendeligt,” siger Nikolaj Schomaker.