Tekst: Pernille Ploug og Signe Rørdam Thomsen, forældre til to 10. klasses efterskoleelever på årgang 2021/22 

Hvordan er det egentlig med alkoholkulturen ved elevfester på efterskoler? Hvem er traditionsbærere, hvem sætter barren, hvem er kulturen? Det er vi som forældre til efterskoleelever på årgang 2021/22 blevet optaget af. Landets pragtfulde efterskoler tilføjer ungdomskulturen noget særligt. En skoleform, der skaber rammer, så unge mennesker tillidsfuldt tør åbne sig, engagere sig i fællesskabet, holde spontane dansefester i køkkener, have dybe snakke, grineflip, grædeture, forelske sig og få venner for livet – fællesskaber, hvor drukkultur ikke er det bærende! 

Men rundt om i landet på mange efterskoler er der tradition for, at der bliver holdt elevfester uden for skolens ikke-alkohol-tilladte matrikel. Fester, der prioriteres af skolen og eleverne, fordi det også er en del af fællesskabet og efterskoleopholdet. Festerne er med alkohol, så derfor er det forældrene, der holder dem. Men hvordan bliver forældrene enige om festkultur og alkoholmængder? Det er temmelig svært at finde et fælles fodslag som forældregruppe. Vi kender ikke hinanden, vi møder hinanden til arrangementer med flere hundrede forældre, og alkoholsamtalen er svær. Derfor bliver det nok ofte et hastigt nedsat og velmenende festudvalg, der sætter barren. 

Første fælles elevfest for vores unge på efterskolen foregik i et forsamlingshus ude på landet, og de unge havde glædet sig helt vildt og havde det rigtigt sjovt. Festen varede fra kl. 20 til 01. Der var købt chips, sodavand og natmad. Der var sørget for pynt, dj, dansegulv og logi til alle. Super. Eleverne kunne på forhånd købe et forældregodkendt klippekort på fem, ti eller 15 klip. Et klip = en øl eller to shots(!). Nogle drak ikke. En del drak nok mere end Sundhedsstyrelsens voksen-anbefalede maks. på fire genstande pr. begivenhed, nogle drak meget mere. ’Der var ikke alkohol-pres, det var bare ikke ’normalt’ ikke at købe alkohol,’ som en af eleverne sagde. Flere brækkede sig, og en del blev lagt ind i hvilerummet og fik vand – og heldigvis kom ingen alvorligt til skade. Er det her en genkendelig elevfest med druk, som foregår på mange efterskoler? Vi ved det ikke, men vi har det på fornemmelsen. 

Hvad er det egentlig, vi voksne signalerer til de unge, når vi prioriterer den form for fester for unge på 15-17 år, hvor de ’får lov’ til at drikke op til 15 genstande på en aften? Hvad signalerer vi, når vi overlader tjansen med at indgyde omsorg og ansvarlighed til et forældrefestudvalg, der som flinke voksne står klar ude bagved til at tørre bræk op eller ringe efter forældre i den anden ende af landet? 

Uden at være alkoholfornægtere er vi forundrede. Hvem tåler 15 genstande på fem timer? 

Et efterskoleår er et år med menneskelig udvikling og modning som omdrejningspunkt. Vi har at gøre med unge i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, hvor vi ved fra undersøgelser, at drukkulturen har en stejl opadgående kurve. På sundhed.dk står det også sort på hvidt, at danske unge har en førsteplads i binge-drinking, fuldskab og mængder af alkohol sammenlignet med unge i andre europæiske lande. 

Som efterskoleforældre vil vi gerne opfordre til, at vi skal tale sammen om den drukkultur! Vi vil gerne invitere til dialog og efterlyse holdninger og initiativer fra landets efterskoler. Vi har brug for, at I blander jer og bruger jeres mulighed for at påvirke efterskolernes elevfester, også når vi forældre har opgaven. 

Kan man forestille sig, at en fest uden alkohol kan være vellykket? Og hvis festerne er med alkohol, kan rammerne så følge Sundhedsstyrelsens råd om at stoppe efter den fjerde genstand? Eller hvor skal grænsen sættes? Er det undervisning og oplysning på de enkelte efterskoler, som kan gøre en forskel? Vil Efterskoleforeningen udvikle et alkoholkodeks, som kan vejlede efterskoler og efterskoleforældre? Kan drikkepres reduceres, og et ’nej tak’ accepteres? Hvad siger de unge selv? Der er brug for mange slags initiativer, der kan påvirke drukkulturen og danske unges førsteplads i druk, også selvom det ikke foregår på skolens matrikel. Kom ind i kampen kære forældre, efterskoler og efterskoleforening, så vi sammen kan ændre på de unges drukkultur! 

3 tip til fester med mindre alkohol fra de to debattører 

  1. Kampagnen ’Fuld af liv’ tager afsæt i, at mere end halvdelen af de unge ønsker en ny og sundere alkoholkultur. Kampagnen skal bidrage til at skabe en sundere alkoholkultur og indeholder inspiration til alkoholfrie fester. Læs mere på fuldafliv.dk
  2. alkoholdning.dk er der inspirationsmateriale til forældremøder som f.eks. kortfilm, debat- og dilemmakort samt skabelon til klassens fælles alkoholaftale at hente
  3. Alkohologsamfund.dk har lavet guiden ’Mere fest, mindre alkohol’, som præsenterer de bedste idéer til en god alkoholfri fest, som alle stammer fra danske gymnasier. Formålet er at skabe mere fællesskab og fest på ungdomsuddannelser og samtidig fastholde et lavere alkoholforbrug. Guiden kan med fordel også bruges på andre steder end på ungdomsuddannelser.


Bland dig i debatten 

Vi ønsker at skabe et stærkere debatunivers om efterskoler i Efterskolernes medier. Alle er velkomne til at blande sig i debatten ved at sende et indlæg på maks. 3.000 tegn inkl. alt til redaktion@efterskolerne.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Teksten forelægges debattøren til godkendelse, før indlægget offentliggøres. Synspunkter fremført i debatindlæg er debattørens egne og deles ikke nødvendigvis af udgiver.