Af Louise Wethke Buch 

Fem ambassadører fra hver efterskole har mulighed for at komme på kursus i Me&We, hvor I lærer at arbejde struktureret med elevholdets trivsel. Me&We sætter bl.a. fokus på at styrke elevernes evne til at etablere og bevare relationer, give dem positive erfaringer med at dele det, der er svært, og skabe en kultur, hvor de føler, at de er gode nok.

Arbejdet med Me&We tager bl.a. udgangspunkt i konkrete øvelser, som styrker elevernes fællesskab, selvværd og træner deres ’sociale muskler’.

Me&We startede som et pilotprojekt i skoleåret 2019/20 på tre efterskoler og er sidste skoleår og dette skoleår bredt ud til i alt 74 efterskoler med støtte fra Tuborgfondet. Nu tilbydes trivselsprojektet som kursus over tre kursusgange fra foråret 2022 til foråret 2023.

"Samlet set er Me&We en nøgle til at arbejde med elevernes trivsel. Eleverne får virkelig nogle gode kort på hånden."

Jannie Haupt Christensen, pædagogisk leder på Høng Efterskole

Tilmeld jer kurset Me&We – sæt fokus på elevernes trivsel

Datoer:

Hold 1: 4. april 2022, 12. oktober 2022 og 14. marts 2023

Hold 2: 5. april 2022, 13. oktober 2022 og 15. marts 2023

Hold 3: 6. april 2022, 14. oktober 2022 og 16. marts 2023

Sted: Brogaarden i Middelfart

Program: Se programmet her 

Tilmelding: Læs mere, og tilmeld jer senest 11. marts 2022 her

Hvad er Me&We?

  • Me&We er et trivselsprojekt, som er udviklet i samarbejde med Efterskoleforeningen, Just Human og Mary Fonden med Tuborgfondet som finansiel partner til og med skoleåret 2021/22
  • Formålet med Me&We er at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel
  • Me&We er for elever og medarbejdere på efterskoler og indeholder konkrete aktiviteter og øvelser til at træne elevernes ’sociale muskler’
  • Me&We er udviklet i samarbejde med elever og lærere på tre pilotefterskoler og blev i skoleåret 2020-2021 testet på 31 efterskoler landet over. I skoleåret 2021-2022 deltager yderligere 43 efterskoler, så 74 efterskoler til sammen arbejder med Me&We dette skoleår
  • Læs mere om Me&We her