Af Louise Wethke Buch

”Før lå lærerværelset alt for langt væk fra elevernes hverdag”

Christian Bruun Faarevejle Efterskole

Faarevejle Efterskole var en af de fem skoler, der har været med i Me&We helt fra start. Det kan de mærke på frafaldsstatistikken. Foto: Privat

På Faarevejle Efterskole har de haft succes med at halvere frafaldet på efterskolen inden for to år. Forstander Christian Bruun peger på tre særlige tiltag, der har virket.

Ugentlige trivselsaktiviteter med Me&We

”Vi var en af de fem skoler, der var med i pilotprojektet for Me&We i skoleåret 2019/20, og vi har arbejdet struktureret med tillids- og fællesskabende aktiviteter siden. Det er i noget, der kan ses på frafaldsstatistikken. Vi har haft færre, der er gået ud, siden vi startede med at arbejde med Me&We. Vi kan også mærke det i hverdagen, hvor eleverne er mere trygge, har mindre hjemve og hviler mere i sig selv. Me&We giver eleverne nogle værktøjer og ruster dem – især nu, hvor vi er gået ind i de mørke måneder. Vi har prioriteret trivselsaktiviteter i en fælles blok hver tirsdag formiddag, hvor vi alle mødes i fællessalen og arbejder med Me&We, og de fleste fredage laver kontaktlæreren aktiviteter med sit kontakthold.”

Lærerværelset er flyttet tættere på eleverne

”Vi valgte helt bevidst at gå ned i elevtal og omdanne et elevhus til lærerværelse, der ligger lige i hjertet af skolen, for at være tættere på eleverne. Det har også gjort normeringen bedre, så der nu er mere tid til eleverne. Før lå lærerværelset alt for langt væk fra elevernes hverdag på en førstesal gemt bag to døre, hvor eleverne skulle banke på en låst dør, og en lærer skulle ned fra førstesalen for at lukke eleverne ind. Lærerværelset er nu blevet et fællesrum, hvor både elever og lærere kan komme og være, spille brætspil og hygge. Nu går eleverne altid forbi lærerværelset, hver gang de skal til spisning eller undervisning. Det er helt tydeligt, at vi nu får de gode snakke med eleverne, som vi ikke havde samme mulighed for tidligere. Hvis lærerne har brug for at arbejde, kan de gå ind i nogle tilstødende rum og forberede sig i fred og ro.”

Har nu kun elever i 10. klasse

”Sidste skoleår gik vi over til kun at have elever i 10. klasse på skolen, hvor vi før havde både 9. og 10. klasse. Samme år halverede vi vores fravær. Jeg vil mene, det har samlet skolen i en større grad end tidligere. I de sidste 10-15 år er det blev sværere og sværere for os at styrke det store fællesskab, fordi der kommet et større spænd mellem efterskoleelever i 9. og 10. klasse. Det har bl.a. frigivet tid til at lave en fælles blok med Me&We-aktiviteter for hele skolen.”

Frafaldet på Faarevejle Efterskole de sidste tre skoleår:

 • Skoleåret 2018/19: 29 elever faldt fra
 • Skoleåret 2019/20: 23 elever faldt fra
  Samme skoleår blev skolen en del af trivselsprojektet Me&We og flyttede lærerværelset tættere på eleverne.
 • Skoleåret 2020/21: 12 elever faldt fra
  Samme skoleår gik efterskolen over til kun at have elever i 10. klasse
 • Skoleåret 2021/22: 6 elever er indtil nu faldet fra

”Me&We har virkelig battet noget”

Mie-Sloth-Rasmussen-Ingstrup-Efterskole

Det er især inden for de første 15 uger, nogle elever falder fra, oplever forstander på Ingstrup Efterskole, Mie Sloth Rasmussen. Foto: Kirsten Bøjstrup

Ingstrup Efterskole har de sidste par år haft særlig fokus på trivsel, og dette skoleår havde skolen intet frafald de første seks uger. Forstander Mie Sloth Rasmussen fremhæver fem tiltag, der har haft en positiv effekt.

Samarbejder mere med forældrene

”De sidste tre år har vi sat ekstra fokus på samarbejdet med forældrene for at klæde lærerne bedre på til at håndtere de problematikker, der kan opstå. Allerede i foråret, når vi har det første møde med forældrene til den kommende årgang, beder vi dem fortælle os, hvis der er noget, vi skal være opmærksomme på. Nogen kan have den tanke, at efterskolen er det et nyt kapitel, og så behøver skolen ikke vide de ting, der har været svære for barnet tidligere. Men hvis vi skal bruge de første tre måneder på at finde ud af, hvad eleverne kan have med i bagagen, er vi allerede bagud. Hvis vi derimod er klædt på til at håndtere problemerne, er der større chance for, at vi kan hjælpe eleven. Hvis vi får at vide, en elev har en særlig historik, indkalder vi til et møde, så forældrene sammen med kontaktlæreren afstemmer, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe eleven. Efter 14 dage ringer kontaktlæreren til forældrene og giver en status på, hvordan det går, så vi har en positiv kontakt til forældrene. Allerede i slutningen af august indkalder vi igen til et fælles forældremøde.”

Trivselssamtaler med et fælles sprog

”Me&We har virkelig battet noget og er et megagodt redskab til vores individuelle trivselssamtaler med eleverne, hvor vi bl.a. arbejder ud fra øvelsen ’lyssignal’. Vi spørger ind til, hvordan eleven trives på efterskolen i forhold til forskellige parametre, og eleven kan melde tilbage, om han eller hun er i grøn zone, som er den trygge zone, i gul eller i rød zone. Vi holder flere samtaler med enkelte elever, hvis vi kan mærke, de ikke trives på nogle områder. Øvelsen ’lyssignal’ har gjort, at vi har fået et fælles sprog på skolen. Hvis en lærer f.eks. beder en elev om noget, kan eleven svare: ’der er jeg i rød zone’, og så forstår læreren, at det kan være udfordrende for eleven. Me&We har generelt givet os en masse gode, færdige redskaber, som vi kan hive op af værktøjskassen.”

Flere kontaktgrupper samarbejder

”Vores kontaktgrupper er gået sammen i større familiegrupper, så man er tre kontaktgrupper i én stor familiegruppe. Det giver både eleverne et større netværk, og der er nu tre lærere, der er forpligtede til at holde øje med alle elever i familiegruppen. Hver tredje uge sætter de tre lærere i familiegruppen sig sammen og snakker, om der er nogle elever, de skal have ekstra fokus på i den kommende tid.”

Et trivselsteam på skolen

”For to år siden oprettede vi et trivselsteam med fire lærere, der mødes hver uge. Det er en kæmpe hjælp. Det er ikke kun deres opgave at være opmærksomme på de elever, der har udfordringer, men det er deres opgave at sørge for, at vi alle har fokus på dem. Lærerne melder ind til trivselsteamet, hvis de er bekymrede for en elev, og så drøfter de det i teamet og tager det evt. op til et lærermøde. De prikker f.eks. til en aftenvagt, så aftenvagten bliver opmærksom på at lave aktiviteter, der får en bestemt elev ind i fællesskabet eller beder kontaktlærerne lave en bestemt aktivitet fra Me&We med deres kontakthold.”

Hyggeaktiviteter i de mørke måneder

”Nogle af de elever, der egentlig har haft en supergod start, bliver påvirket af, at det begynder at blive mørkt. Især efter de har været hjemme på efterårsferie, hvor de har følt sig trygge. Vejret har altså en effekt på dem, når de pludselig skal tilbage til hverdagen på efterskolen igen. Vi kigger derfor på vores årskalender og sørger for at planlægge hyggelige aktiviteter i de mørke måneder, hvor det kan være lidt sværere for nogle elever. I år har vi i efterårsferien lavet opslag i elevernes facebookgruppe med de aktiviteter, de kunne glæde sig til at komme tilbage til efter ferien. Især i november og december er vi opmærksomme på at skrue op for hyggeaktiviteterne og planlægge noget hver aften, så eleverne ved, hvad de kan glæde sig til de næste måneder.”

Frafaldet på Ingstrup Efterskole de sidste tre skoleår:

 • Skoleåret 2018/19: 8,5 procent af eleverne faldt fra - 11 elever faldt fra inden for de første 15 uger
 • Skoleåret 2019/20: 7,7 procent af eleverne faldt fra - 8 elever faldt fra inden for de første 15 uger
 • Skoleåret 2020/21: 7,7 procent af eleverne faldt fra - 8 elever faldt fra inden for de første 15 uger
 • Skoleåret 2021/22: 2 elever er indtil nu faldet fra