Af Anna Rossman Thejsen

Nyhedsbrevet Efterskolelandskabet blev i starten af 2020 relanceret med nyt design og med nye features som bl.a. en introtekst. En ny undersøgelse blandt Efterskolernes medlemmer har bl.a. haft til formål at undersøge, hvad medlemmer synes om det relancerede nyhedsbrev, og hvor de ser mulighed for forbedringer.

Hvad angår det generelle indtryk af nyhedsbrevet Efterskolelandskabet, svarer omkring 90 procent i undersøgelsen, at de finder nyhedsbrevet meget interessant eller interessant. 77 procent svarer, at de hver gang eller næsten hver gang læser Efterskolelandskabet, og 85 procent synes, at længden på artiklerne i nyhedsbrevene er passende.
59%
Så mange efterspørger flere artikler om aktuelle problemstillinger.
Adspurgt om hvilke typer artikler, medlemmerne ønsker sig flere af i Efterskolelandskabet, er der en meget tydelig tendens:

Hele 59 procent efterspørger flere artikler om aktuelle problemstillinger. Det næststørste ønske er flere artikler om forandringer i efterskoleverdenen, f.eks. om nye efterskoler, skoler der lukker, nye ansættelser og portrætter. Den form for artikler ønsker 41,3 procent sig flere af. 33 procent ønsker desuden flere artikler i nyhedsbrevet om Efterskoleforeningens politik og holdninger.

Mange modtager ikke nyhedsbrevet
Som en del af relanceringen af Efterskolelandskabet blev der indført en introtekst, som skulle invitere læseren ind og give en forsmag på indholdet i hver udgave af nyhedsbrevet. Det nye tiltag er blevet taget godt imod, og 76 procent svarer i undersøgelsen, at de hver gang eller næsten hver gang læser introteksten.
Det er dog langt fra alle, der ofte klikker på en artikel i nyhedsbrevet Efterskolelandskabet. Kun 26 procent svarer, at de gør det hver gang, og 54 procent svarer, at de gør det en gang imellem.

Noget andet bemærkelsesværdigt ved undersøgelsen er, hvor mange, der svarer, de ikke modtager nyhedsbrevet – det gælder hele 38 procent af de medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen. Det kalder på en ekstra indsats fra Efterskolerne for at gøre medlemmerne opmærksomme på tilbuddet om at modtage nyhedsbrevet og anvisninger til, hvordan man kan tilmelde sig. Hvis du ikke modtager nyhedsbrevet Efterskolelandskabet, som udkommer ca. hver 14. dag, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet nederst i denne artikel.

Efterskolernes kommunikationsteam vil fremover arbejde på at bringe flere af de efterspurgte artikler om f.eks. aktuelle problemstillinger, forandringer i efterskoleverdenen og om foreningens politik eller holdninger. Hvis du har idéer til historier, ris eller ros, er du velkommen til at sende en mail til digital journalist Louise Wethke Buch.

Bagom undersøgelsen
I januar 2021 fik 7.206 medlemmer af Efterskoleforeningen tilsendt en spørgeskemaundersøgelse om Magasinet Efterskolerne og nyhedsbrevet Efterskolelandskabet. Ca. 1.000 gennemførte undersøgelsen, hvilket svarer til ca. 13 procent af medlemmerne. Resultaterne af undersøgelsen om Magasinet Efterskolerne kan læses her.

Kilde: Medlemsundersøgelse af Magasinet Efterskolerne og nyhedsbrevet Efterskolelandskabet, januar 2021.