Af Katrine Friisberg 

Ja!

Per Krøis Kjærsgaard

  • Har været forstander på Osted Efterskole i tre år
  • Da Per Krøis Kjærgaard blev ansat på skolen, var drenge- og pigeværelser blandet på gangene. Siden har skolen opdelt gangene, så eleverne bor kønsopdelt. Gangene er ikke lukket, og man må gerne besøge hinanden

Hvorfor har I kønsopdelte gange på Osted Efterskole?

"Vi har ikke lukkede gange. Gangene er åbne. De bor kønsopdelt, men de må gerne besøge hinanden, og det gør de også. Når vi har kønsopdelte gange, er det af pædagogiske grunde og ikke moralske. Da jeg startede på skolen, boede piger og drenge dør om dør. Jeg så en større uro om natten og dagen, fordi der hele tiden var den naturlige spænding mellem piger og drenge. Den er der ikke, når man bor piger og drenge hver for sig. Det giver mere ro både dag og nat. Kønsadskillelsen giver dem mulighed for at dyrke særlige fællesskaber, som man ikke kan dyrke ret mange andre steder. Det bliver legalt at have et drengefællesskab, som ellers ændrer karakter, når der er piger til stede. Det samme gør sig gældende for pigerne. Der er nogle pigefællesskaber, der er rare at dyrke uden drengene."

Hvilke fordele er der ved kønsopdelte gange?

"Det er en stor fordel for den stille og indadvendte. De bliver ikke skubbet så meget ud af komfortzonen. Vi tror, det giver de stille elever mulighed for at blomstre lidt mere. Jeg synes, de stille indadvendte elever har bedre muligheder, som det er nu. Desuden er der bedre mulighed for at få elever med muslimsk baggrund, hvis gangene er kønsopdelte. Det spørger forældrene om. I integrationens navn vil vi gerne have det. Jeg synes, det er ærgerligt at udelukke en gruppe – især pigerne. Vi har en integrationskonsulent i kommunen, som siger, at hvis man gerne vil have muslimske piger, er der nogle parametre, man bliver valgt ud fra. Og det er f.eks., om drenge og piger bor hver for sig."

"Jeg synes, at vi har taget det bedste fra begge verdener. Eleverne er blandet piger og drenge stort set hele tiden, men på nogle tidspunkter om aftenen, natten og indtil første time er de opdelte. De har både det blandede og også de åndehuller, hvor de kan få lov at være piger eller drenge alene sammen. Jeg har prøvet den hårde opdeling og den fuldstændig løse. Jeg synes, det er godt at have lidt af begge dele. Mange piger elsker den tid efter kl. 21, hvor de kan sidde og drikke te uden indblanding fra drengene. Og jeg kan huske som dreng, at når pigerne ikke var der, så sænkede jeg lige skuldrene."

Men så kan man jo lukke døren til værelset?

"Så bliver det kun dem, du bor på værelse med, eller dem, der kommer tilfældigt forbi, og nogen vil blive ekskluderet. Det bliver ikke det med at sidde 10 eller 20 piger sammen og drikke te."

Kan du se nogle ulemper ved at have kønsopdelte gange?

"Jeg kunne se nogle ulemper, hvis gangene var lukkede, og de ikke måtte besøge hinanden. Så synes jeg, de får knap så afslappet et forhold til kønnene."

Nej!

Gitte Edelgaard

  • Har været forstander på Svenstrup Efterskole, siden skolen blev oprettet for 20 år siden
  • Svenstrup Efterskole begyndte med kønsopdelte elevgange, men forsøgte efter et par år at blande pige- og drengeværelser på en gang. Siden har gange på skolen fået både pige- og drengeværelser

Hvorfor har Svenstrup Efterskole blandede drenge- og pigegange?

"Skolen er 20 år gammel. Flere af os, der har været med til at starte efterskolen, har arbejdet på andre efterskoler før. Tidligere havde man altid adskilte drenge- og pigegange. Så det havde vi også de første år på Svenstrup. Vi prøvede at lave en mixgang som et forsøg. Vi fik en markant roligere skole ud af det, og det viste sig med det samme. Det overraskede os. Siden har det udmøntet sig i, at alle vores fire gange er mixgange. Førhen var det så spændende for eleverne, at drengene ikke skulle tages på pigegangen og omvendt. Så havde vi altid snakke og konflikter om det. Det med at gå på besøg på drenge- og pigegangen bliver afmystificeret. Eleverne er vant til, at det modsatte køn bor ved siden af. For at respektere folks grænser sikrer vi, at eleverne har mulighed for at være private. Der er bad og toilet på alle værelser. Man kommer ikke ind på hinandens værelser før efter morgenmaden. Jeg kunne aldrig finde på at lave en drenge- eller pigegang igen. Det er jo helt naturligt at de er sammen. De får enormt gode relationer ud af det."

Svækker det ikke drenge- og pigefællesskabet?

"De kan få drenge- og pigefællesskaber på så mange andre måder. Vi laver en gang imellem en aften, hvor vi har pigerne nede med tøsehygge. Eller drengene laver noget med vagtlærerne. Vi har en drenge- og en pigeweekend. Vi prøver at skabe plads til, at vi laver nogle ting i andre grupper. Også små fællesskaber i de større. Vi har f.eks. valgfag kun for den ene gruppe, hvis de har ønsket noget – det kan f.eks. være fitness for drenge."

Kan du se nogle ulemper ved det?

"Nej, jeg har tænkt over det, og det synes jeg ikke. Helt praktisk er der nogle fordele. Man kan se forskel på værelserne, hvor drenge og piger bor. De forbruger ting på hver deres måde. Mixgangene giver os mulighed for at skifte mellem drenge- og pigeværelse hvert år. Før i tiden skulle man renovere drengegangene tidligere. Desuden er de gode til at tage hensyn til hinanden.
Kan det være hårdt for de stille elever, at de hele tiden skal være sammen med modsatte køn?"

"Som en stille elev skal man, uanset om man bor på en kønsadskilt gang eller en blandet gang, skubbes lidt mere. De er jo lidt mere end andre på deres værelser, fordi der sker så mange andre ting. Nogle er kun på værelset, når de skal sove, og nogle bruger det meget. De tilbageholdende skal trækkes ud til nogle ting. Vi prøver at koble dem sammen med nogen, som vi ved, de kan profitere af."