Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Prøver og afslutningsopgaver hober sig op i disse dage. Karakterblade og udtalelser flyder på kontorerne, og elever begynder at gøre sig klar til afsked. Prøveperioden er en mærkelig tid på efterskole, hvor arbejdet med elevens hele udvikling reduceres til et tal i engelsk, matematik, og hvad de ellers kommer op i. Karakterer er også en del af skolen, men med vores hovedsigte på demokratisk dannelse, folkeoplysning og livsoplysning må tallene aldrig fylde for meget.

Nogle skoler har taget konsekvensen og er blevet prøvefri. Jacob Fuglsang, Politikens uddannelsesredaktør, skrev i en leder i avisen sidste uge, at Undervisningsministeriet ser på en prøvefri 10. klasse som en orlov. Det blik skal vi arbejde markant på at få ændret, så der står respekt om vores frihed til at tilrettelægge skoleforløbet ud fra loven, værdierne og hovedsigtet. Det lover jeg jer at kæmpe for!

Staten skal sikre rammerne for at drive efterskoler og turde overlade ansvaret for at udvikle efterskoler til skolernes eget bagland. Den opgave tager vi på os.

- Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Vi går også på sommerferie med en helt frisk nyhed om, at Pernille Rosenkrantz-Theil bliver ny undervisningsminister. Med en ny undervisningsminister skal vi være helt skarpe i budskabet om, at efterskolerne ikke er en statslig opfindelse. Efterskolerne er udsprunget af og i det samfund, der er omkring hver enkelt skole. Staten skal sikre rammerne for at drive efterskoler og turde overlade ansvaret for at udvikle efterskoler til skolernes eget bagland. Den opgave tager vi på os.

Der er nok at tage fat på efter sommerferien. Jeg glæder mig over den store respekt, der er for jeres arbejde på skolerne, når jeg taler med både forældre og politikere. Det gode arbejde skal I fortsætte, når I kommer tilbage fra en velfortjent sommerferie, hvor der igen står mange tusind nye unge efterskoleelever, der forventer det bedste efterskoleophold, man kan forestille sig.

God sommer til jer alle!

Læs også: Få overblik over, hvad den nye regering kan betyde for efterskolerne