Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

I denne uge åbner efterskolerne igen. Nogle åbnede mandag og tirsdag, andre åbner i løbet af ugen. Det er fantastisk at se al den energi og virkelyst, I har lagt for dagen. Vi bliver stærkt eksponeret i disse dage. Tak til alle jer, der på imponerende vis har stillet op til interviews i avis, radio og tv-indslag. Det er med til at skabe et stærkt fokus på vores skoleform.

Alle skoler fik de fælles retningslinjer i torsdags. Dem skal alle selvfølgelig følge. De er forudsætningen for at kunne genåbne på tryg og forsvarlig vis. Derudover har hver skole frihed til at håndtere genåbningen på forskellig vis afhængig af elevtal, fysiske rammer, fag, elevernes forudsætninger og skolens kultur. Den forskellighed er der stor respekt for.

Blandt medarbejderne er der også forskel på, hvordan man håndterer genåbningen. Når en pandemi ruller hen over samfundet, reagerer vi forskelligt som mennesker. Ord som tillid, frygt, ligegyldighed, respekt, forståelse, angst og accept har fyldt i den offentlige debat. Så forskellige følelser er der uden tvivl også blandt medarbejderne og personalegrupperne på efterskolerne. Det er naturligt, og det er vigtigt at give plads til den forskellighed. Ingen af os har erfaringer med at håndtere en coronakrise og al det, den medfører. Vi bliver heldigvis klogere, i og med at ugerne går, og de erfaringer kan være med til at skabe en fælles forståelse. Indtil da vil jeg blot understrege vigtigheden af at respektere, at man som kolleger har forskellige afsæt.

Jeg tror, at alle skoler nu har brug for ro til at finde hverdagen i de nye rammer, så alle 30.000 unge får de bedst mulige vilkår for at få en god afslutning på deres efterskoleår.

God arbejdslyst til alle!