Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Jeg vil gerne starte med at sende en stor, varm tak for sidst til jer 1.200 medlemmer, der deltog i Efterskolernes årsmøde forrige weekend. Årsmødet er en vigtig del af foreningens DNA, og derfor var vi glade for det store fremmøde. Vi er en skoleform, der hænger sammen. Tak for at genvælge mig som jeres formand. Jeg er stolt over tilliden og går ydmygt og målrettet til opgaven.

Nu er årsmødetøjet lagt i skabet og erstattet af arbejdstøj. Der er nok at tage fat i for den nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen holdt sit første ordinære bestyrelsesmøde tirsdag i denne uge, og her var der konstituering på dagsordenen. Stine Bossen Davidsen, viceforstander på Vesterdal Efterskole, fortsætter som næstformand, og Esben Jensen, bestyrelsesmedlem på BGI akademiet, fortsætter som kasserer.

På bestyrelsesmødet tegnede vi også de første streger for det næste års arbejde. De seneste to år har corona fyldt dagsordenen og kalenderen. Nu er vi i gang igen efter pandemien, og der er ikke meget tid til at hvile ud efter afvikling af bl.a. retningslinjer om PCR-test, isolation osv.

Allerede i denne uge har vi møder med Børne- og Undervisningsministeriet om den tilsynsstrategi, der er ved at blive rullet ud. Vi skal overholde loven, og vi skal være klar til, at ministeriet kommer på besøg. Men hvordan man laver tilsyn med frihed og folkestyre på en efterskole, og hvem der har definitionsretten på netop frihed og folkestyre, vil vi meget gerne i dialog med ministeriet om. I næste uge begynder en møderække hos ordførerne i Folketinget om vores ønsker til øget tilgængelighed og taksterne til specialundervisning.

Derudover arbejder vi videre med en ny kursusstrategi, det ny udviklingsprojekt '6Dialoger' om seksuel dannelse, det nye årlige symposium for medlemmer med skrivekløe og en fortsættelse af de mange gode møder og kurser, der fører jer sammen ude på efterskolerne.

Der er nok at tage fat på, og der er god energi i bestyrelsen. Det lover godt for fremtiden. Sammen med jer står vi bedst muligt rustet til de udfordringer, der må møde vores skoleform de næste år.