Af Anna Rossman Thejsen

”Det er altid vigtigt, at læreren gør meget ud af, at eleverne forstår, hvad de skal lave, og hvordan de kan få hjælp. Men når det er fjernundervisning, bliver det endnu mere vigtigt,” siger,” siger Ane Qvortrup, der er professor ved SDU, hvor hun forsker i almen didaktik.

Hun er en af forskerne bag en undersøgelse om nødundervisningen under coronakrisen blandt knap 6.000 elever i 6.-9. klasse i grundskolen. Forskerne fandt frem til særligt tre faktorer, som er afgørende for elevernes oplevelse af at klare sig godt ved fjernundervisning.

Faktor 1: Eleverne skal kunne afkode, hvad læreren vil have dem til at gøre 

I undersøgelsen svarede hver femte elev, at de oplevede, at det under fjernundervisningen var svært at forstå, hvad læreren ville have dem til. Ifølge Ane Qvortrup stiller fjernundervisning endnu større krav til læreren om at være bevidst og tydelig om, hvad opgaven består i, og hvad eleverne skal have ud af den. I onlineundervisning kan det nemlig være mere vanskeligt for elever at afstemme forventninger med læreren og de andre elever undervejs.

”Lærere er vant til, at det kan man tage undervejs i processen som en del af det relationelle arbejde i timen, men det kan man ikke på samme måde, når man sidder bag hver sin skærm. Derfor er tydelig og klar kommunikation endnu mere vigtigt der,” siger Ane Qvortrup.

Faktor 2: Det skal være let at få hjælp af læreren, hvis man ikke forstår en opgave

Den sociale kontakt med læreren og følelsen af at kunne få hjælp og feedback er også afgørende for, om eleverne oplever, at de klarer sig godt i fjernundervisningen. I undersøgelsen svarede 30 procent af eleverne, at de oplevede, at det var svært at få hjælp.

”Vi kan desværre se, at feedback er noget af det, mange elever manglede i perioden med fjernundervisning. Det er sikkert blevet sådan af tidsmæssige hensyn, for det er enormt krævende for læreren at give alle feedback. Men det er vigtigt, at det ikke kun bliver gjort til et tidsspørgsmål. Feedback er helt afgørende for den enkelte elevs fornemmelse af at have lært noget og fået noget ud af undervisningen,” siger Ane Qvortrup.

Faktor 3: Det skal være nemt at følge med i undervisningen

Den enkeltes følelse af at kunne følge med i timerne er enormt afgørende for læringen.

”Eleverne skal have oplevelsen af, at de mestrer situationen. Hvis de ikke oplever, at de kan følge med, er der en større risiko for, at de kobler af og får sværere ved at holde fokus på en opgave og være vedholdende i forhold til skolearbejdet,” siger Ane Qvortrup.

Hun råder derfor lærere til at sikre en meget klar rammesætning for den digitale undervisning med løbende forpligtelser og indtjekning i løbet af dagen som f.eks.: ’På det og det tidspunkt mødes vi alle, så mødes du med din gruppe, og så skal I gøre det og det sammen’.

”Det er vigtigt, at eleverne har en plan, de kan forholde sig til, så dagen ikke bliver for flydende,” siger hun.

Hvis man som lærer formår både at give eleverne en følelse af, at der er en plan for undervisningen, at det er nemt at følge med, at opgaverne er til at afkode, og at hjælp og feedback er inden for rækkevidde, sætter det ifølge Ane Qvortrup en positiv læringsspiral i gang, som styrker den enkeltes tro på egne evner og motivation for at lære noget.

Artiklen har oprindeligt været bragt i Magasinet Efterskolerne