15.000 kr. for hver medlemsskole. Og 651 kr. pr. årselev. 

Det bliver kontingentsatsen for 2021.

Det blev vedtaget på Efterskoleforeningens generalforsamling lørdag.

Forslaget bliver nu sendt til urafstemning blandt medlemsskolernes bestyrelser, da det ifølge foreningens vedtægter er et krav ved beslutninger om kontingentændring.

Ny todelt model træder i kraft for første gang
Foreningens nye kontingentmodel blev vedtaget på generalforsamlingen i 2019 og vil for første gang have virkning fra budget 2021.

Modellen er todelt og går kort sagt ud på, at medlemsskolerne dels betaler et grundkontingent, der er det samme beløb for alle skoler. Dels en aktivitetsbaseret kontingenttakst efter antal årselever i det skoleår, der sluttede i året før finansåret.